ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

        บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฝาท่อ ฝาท่อระบายน้ำมาตรฐานที่ใช้ได้ทุกที่ทั่วไปตามท้องถนน ริมฟุตบาท ในหมู่บ้าน หรือตามพื้นต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถ ความชำนาญในเรื่องฝาท่อเป็นอย่างดี ฝาท่อที่ผลิตและจำหน่ายออกจากบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็นฝาท่อที่มีมาตรฐานสูง เป็นฝาท่อคุณภาพดีเยี่ยมที่สามารถนำฝาท่อไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานที่ต่างๆ ลูกค้าจะหมดกังวลเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานฝาท่อจากบริษัท ลูกค้าที่สนใจเกิดความต้องการที่จะปรึกษาเรื่องฝาท่อ ต้องการคำแนะนำเรื่องฝาท่อ บริษัทของเรามีผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เรื่องฝาท่อ ผ่านประสบการณ์เรื่องฝาท่อมาติดต่อให้คำแนะนำ อธิบายเรื่องรายละเอียดของฝาท่อ คุณภาพของฝาท่อ วัสดุที่ผลิตฝาท่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นรายกรณี เนื่องจากฝาท่อนั้นมีวัสดุที่ผลิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานฝาท่อในแต่ละแบบ การรับน้ำหนักของฝาท่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งมาก เพราะหากลูกค้านำฝาท่อไปใช้ไม่ถูกกับการรับน้ำหนักของฝาท่ออาจจะทำให้เกิดการแตกหัก หรือยุบตัวของฝาท่อ ส่งผลต่อคุณภาพของท้องถนน หรือตามพื้นที่ต่างๆได้

                หลายคนอาจสงสัยว่าฝาท่อคืออะไร ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับฝาท่อ ฝาปิดท่อขนาดนี้ ฝาท่อ คือฝาปิดท่อระบายน้ำที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่เป็นฝาปิดท่อที่ใช้ปิดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมารบกวนบนพื้นถนน หรือใช้ฝาปิดท่อเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตกลงไปในท่อระบายน้ำเหล่านั้น หากเป็นท่อระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่ จะทำให้มีพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางเป็นวงกว้าง การที่จะเลือกใช้ฝาท่อจึงต้องวัดและตรวจสอบขนาด ความหนา และการรับน้ำหนักของฝาท่อเป็นอย่างดี เพราะแต่ละบริเวณจะมีรถชนิดต่างๆผ่านไปมาไม่เหมือนกัน การรับน้ำหนักของฝาท่อก็จะแตกต่างกันออกไป หากเป็นฝาท่อที่ใช้ตามถนนใหญ่ ถนนเส้นหลัก จะมีรถทุกชนิดผ่านสัญจรไปมา ทำให้น้ำหนักของรถแต่ละคันที่เหยียบไปบนฝาท่อมีผลโดยตรงต่อการรับน้ำหนักของฝาท่อนั้นๆ ถึงจะไม่ได้เหยียบเป็นเวลานาน แต่เมื่อเกิดแรงเหยียบขึ้นนานๆหลายๆครั้งการถ่ายเทน้ำหนักไปบนฝาท่อก็จะถูกแรงกดลงบนฝาท่อมากขึ้นจนทำให้ฝาท่อเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เกิดการชำรุดแตกหักได้ โดยเฉพาะฝาท่อแบบปูนหล่อ เพราะฝาท่อแบบปูนหล่อนี้เป็นฝาท่อราคาถูกที่คนนิยมเลือกใช้ เป็นตัวเลือกแรกๆในการใช้เป็นฝาปิดท่อ แต่หากคนใช้ นำไปใช้ไม่เหมาะสม ฝาท่อปูนเหล่านี้เมื่อเกิดแรงกดลงมากๆเกินที่จะรับน้ำหนักไหวก็จะเกิดการแตกหักได้ง่าย ต้องเปลี่ยนฝาท่อบ่อย

                ฝาท่อเหล็กกลมหรือฝาท่อเหล็กหล่อเหนียวหรือฝาท่อแมนโฮลเหล็กนั้นเป็นฝาท่อที่รับน้ำหนักได้มาก เกิดจากการหลอมเหลวเหล็กขึ้นรูปเป็นรูปแบบฝาท่อ เป็นฝาท่อปิดทึบที่รองรับน้ำหนักได้หลายตัน เหมาะกับการนำไปใช้ปิดท่อระบายน้ำตามถนนใหญ่ เป็นฝาท่อที่ทนทานต่อการรับน้ำหนักจำนวนมากๆ ไม่ก่อให้เกิดการแตกหักของฝาท่อเหล็กหล่อได้ แต่หากนำฝาท่อเหล็กหล่อที่มีความหนาน้อยๆ มาใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก ก็ทำให้เกิดการยุบตัวของฝาท่อเหล็กได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อนั้นจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการรองรับน้ำหนักของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกัน

                ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อของบริษัทเรานั้นมี 2 รูปแบบ คือ1.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบวงกลม และ 2.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละรูปแบบนี้จะมีการรับน้ำหนักที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของลูกค้าได้เลย

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                            การรับน้ำหนัก(ตัน)               รูปแบบ

 

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  25 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  25 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  40 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  40 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

Visitors: 19,034