ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเช็คเกอร์เพลท

 

    ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก เหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กแผ่นลายเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทเหล็ก ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท

 

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพได้มาตรฐาน
  • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
  • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
  • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท และ รุ่นชุบกัลวาไนซ์
  • Model AS-01 , AS-02 , AS-03 , AS-04

 

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ทรงสี่เหลี่ยม

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ทรงกลม

 


 

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-01 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-01 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-011 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-012 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-013 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-014 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-015 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model AS-02 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-02 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-021 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-022 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-023 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-024 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-025 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-03 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-03 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-031 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-032 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-033 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-034 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-035 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model AS-04 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-04 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-041 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-042 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-043 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-044 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-045 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 ตัวอย่างส่งงานลูกค้า

 


Visitors: 23,420