ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

     ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลส ฝาปิด สแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลายเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทสแตนเลส ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

 

  • ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพได้มาตรฐาน เกรด 304 
  • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
  • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
  • Model CS-01 , CS-02 , CS-03 , CS-04

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงสี่เหลี่ยม

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงกลม

 


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-01 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model CS-01 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความหนาแผ่นลาย
CS-011 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 mm 1.2 mm
CS-012 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 mm 1.2 mm
CS-013 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 mm 1.2 mm
CS-014 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 mm 1.2 mm
CS-015 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 mm 1.2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model CS-02 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model CS-02 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความหนาแผ่นลาย
CS-021 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 450 mm 1.2 mm
CS-022 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 600 mm 1.2 mm
CS-023 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 800 mm 1.2 mm
CS-024 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 1000 mm 1.2 mm
CS-025 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 1200 mm 1.2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-03 รุ่นรับน้ำหนักเบา

Model CS-03 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความหนาแผ่นลาย
CS-031 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 mm 1.2 mm
CS-032 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 mm 1.2 mm
CS-033 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 mm 1.2 mm
CS-034 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 mm 1.2 mm
CS-035 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 mm 1.2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model CS-04 รุ่นรับน้ำหนักเบา

Model CS-04 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความหนาแผ่นลาย
CS-041 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 450 mm 1.2 mm
CS-042 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 600 mm 1.2 mm
CS-043 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 800 mm 1.2 mm
CS-044 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 1000 mm 1.2 mm
CS-045 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) 1200 mm 1.2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Visitors: 21,776