ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

  ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลส ฝาปิด สแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลายเชื่อม ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

มีขนาดต่างๆสามารถเลือกผลิตตามไซส์ได้ หรือส่งแบบให้ผลิตตามแบบได้เช่นกัน สแตนเลสเกรด304คุณภาพดีได้มาตรฐาน 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม)      Model      ขนาด ความหนาแผ่นลาย
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) CS-01 450×450 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) CS-02 600×600 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) CS-03 800×800 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) CS-04 1000×1000 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (เหลี่ยม) CS-05 1200×1200 1.2

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงสี่เหลี่ยม

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม)      Model      ขนาด ความหนาแผ่นลาย
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) CS-01 450 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) CS-02 600 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) CS-03 800 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) CS-04 1000 1.2
ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย (กลม) CS-05 1200 1.2

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงกลม

Visitors: 20,203