ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

 ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-01

 

Model STL-MO-01 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-02

 

Model STL-MO-02 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-03

 

Model STL-MO-03 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 

  


 

  

Visitors: 22,657