ฝาท่อ รางตัววี V


     ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาบ่อ รุ่นร่องตัววี "V"

    นอกจากตะแกรงเหล็กฝาท่อจะมีรูปแบบวางยาวตามแนวราบแล้วนั้น สามารถสั่งผลิตเป็นตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รุ่นร่องวี "V"  โดยเพิ่มร่องกลางของตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาบ่อ ให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมระหว่างกลางของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำได้

ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามขนาด ตามสเปกได้ เพียงแค่วัดขนาดต่างๆให้ทางบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. ขนาดของร่องวี "V" ความสูงจากระนาบตะแกรง 

4. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

5. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

6. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

ตัวอย่างส่งงานลูกค้า

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ร่องตัววี "V" 

  • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
    ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี "V"

  • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
    ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี "V"

  • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
    ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี "V"

Visitors: 21,776