รั้วไวร์เมช

รั้วไวร์เมช หรือ รั้วมอเตอร์เวย์

มีจำหน่ายแล้วที่นี่ รั้วไวร์เมช / รั้วมอเตอร์เวย์ หลายแบบ

บริการจำหน่ายและติดตั้ง  

จัดส่งทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

          

รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model MW-AA-01

Model MW-AA-01 รั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
MW-AA-011 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 6
MW-AA-012 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 6
MW-AA-013 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 6
MW-AA-014 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 6
MW-AA-015 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 6
MW-AA-016 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 7
MW-AA-017 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 7
MW-AA-018 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 7
MW-AA-019 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 7
MW-AA-0110 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 7

 


 

 

          

รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model MW-AA-02

Model MW-AA-02 รั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
MW-AA-021 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 6
MW-AA-022 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 6
MW-AA-023 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 6
MW-AA-024 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 6
MW-AA-025 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 6
MW-AA-026 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 7
MW-AA-027 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 7
MW-AA-028 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 7
MW-AA-029 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 7
MW-AA-0210 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 7

 


 

 

          

รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model MW-AA-03

Model MW-AA-03 รั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
MW-AA-031 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 6
MW-AA-032 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 6
MW-AA-033 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 6
MW-AA-034 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 6
MW-AA-035 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 6
MW-AA-036 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 7
MW-AA-037 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 7
MW-AA-038 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 7
MW-AA-039 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 7
MW-AA-0310 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 7

 


 

 

          

รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model MW-AA-04

Model MW-AA-04 รั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
MW-AA-041 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 6
MW-AA-042 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 6
MW-AA-043 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 6
MW-AA-044 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 6
MW-AA-045 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 6
MW-AA-046 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 7
MW-AA-047 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 7
MW-AA-048 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 7
MW-AA-049 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 7
MW-AA-0410 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 7

 


 

Visitors: 222,649