ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อ 

ฝารางระบายน้ำ Grating เกรทติ้ง ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาบ่อ

สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดไซต์
มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ และพ่นสีกันสนิม
 
สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ 

แนะนำให้ลูกค้าติดต่อสอบถามได้

Tel. 099-9329205  Line id : 0999329205

ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เกรทติ้ง Grating

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    กว้าง (ซม.)                 เหล็กหนา (มม.)                       ความยาวมาตรฐาน (ม.)            ความสูงบ่า (มม.)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.                       3 มม.                                      1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.                       3 มม.                                      1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.                       4 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.                       4 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.                       4 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      60 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      70 ซม.                       6 มม.                                      1 ม.                                50 มม.

รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

4. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

5. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

 

 

ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก

ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ

ความสูงบ่าตะแกรง 25 , 38 , 50 , 65 , 75 และ 100 มิลลิเมตร

 

 

1) 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

2)

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-02

GTS-02 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 3 1 38
GTS-022 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 6 1 38
GTS-023 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 3 1 38
GTS-024 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 6 1 38
GTS-025 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 3 1 38
GTS-026 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 6 1 38

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

3)

รางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-03

GTS-03 รางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 รางระบายน้ำเหล็ก 30 4 1 50
GTS-032 รางระบายน้ำเหล็ก 30 6 1 50
GTS-033 รางระบายน้ำเหล็ก 40 4 1 50
GTS-034 รางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 50
GTS-035 รางระบายน้ำเหล็ก 50 4 1 50
GTS-036 รางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 50
GTS-037 รางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 50
GTS-038 รางระบายน้ำเหล็ก 70 6 1 50

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

4)

ฝาปิดบ่อพัก

รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-04

GTS-04 ฝาปิดบ่อพัก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 ฝาปิดบ่อพัก 30 4 1 65
GTS-042 ฝาปิดบ่อพัก 30 6 1 65
GTS-043 ฝาปิดบ่อพัก 40 4 1 65
GTS-044 ฝาปิดบ่อพัก 40 6 1 65
GTS-045 ฝาปิดบ่อพัก 50 4 1 65
GTS-046 ฝาปิดบ่อพัก 50 6 1 65
GTS-047 ฝาปิดบ่อพัก 60 6 1 65
GTS-048 ฝาปิดบ่อพัก 70 6 1 65

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้ 


 

5)

ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-05

GTS-05 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 3 1 75
GTS-052 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 75
GTS-053 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 9 1 75
GTS-054 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 75
GTS-055 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 9 1 75
GTS-056 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 75
GTS-057 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 9 1 75
GTS-058 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 6 1 75
GTS-059 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 9 1 75
GTS-0510 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 6 1 75
GTS-0511 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 9 1 75
GTS-0512 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 12 1 75
ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

6)

ฝาท่อ รุ่นหนาพิเศษ (ใช้ตามหน่วยงานราชการและอื่นๆ)

รุ่นความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-06

GTS-06 ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ฝาท่อ รุ่นหนา 50 6 1 100
GTS-062 ฝาท่อ รุ่นหนา 50 9 1 100
GTS-063 ฝาท่อ รุ่นหนา 60 6 1 100
GTS-064 ฝาท่อ รุ่นหนา 60 9 1 100
GTS-065 ฝาท่อ รุ่นหนา 70 6 1 100
GTS-066 ฝาท่อ รุ่นหนา
70 9 1 100
GTS-067 ฝาท่อ รุ่นหนา 80 6 1 100
GTS-068 ฝาท่อ รุ่นหนา 80 6 1 100
GTS-069 ฝาท่อ รุ่นหนา 100 9 1 100
GTS-0610 ฝาท่อ รุ่นหนา 100 12 1 100
ฝาท่อ รุ่นหนา ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.)ู ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 


  • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel
    ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อฝารางระบายน้ำ Grating เกรทติ้ง ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาบ่อสามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดไซต์มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ และพ่นสีกันสนิมสินค้ามีพร้...
Visitors: 21,779