ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อ 

ฝารางระบายน้ำ Grating เกรทติ้ง ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาบ่อ

สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดไซต์
มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ และพ่นสีกันสนิม
 
สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ 

แนะนำให้ลูกค้าติดต่อสอบถามได้

Tel. 038-391061  Line@ : @material1 (มี@นำหน้า)ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เกรทติ้ง Grating

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ    กว้าง (ซม.)         เหล็กหนา (มม.)             ความยาวมาตรฐาน (ม.)            ความสูงบ่า (มม.)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.               3 มม.                            1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.               3 มม.                            1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                25 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.               4 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      30 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.               4 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      40 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.               4 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      50 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      60 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                50 มม.

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ      70 ซม.               6 มม.                            1 ม.                                50 มม.


รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

4. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

5. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

 

 

ขนาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก

ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ

ความสูงบ่าตะแกรง 25 , 38 , 50 , 65 , 75 และ 100 มิลลิเมตร

 

 

 

1) 

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-01

Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 25
GTS-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 25
GTS-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25
GTS-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 25
GTS-0110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 25
GTS-0111ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 25
GTS-0112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 25
GTS-0113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 25
         
Model GTS-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

2)

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

รุ่น ความสูงบ่า 32 มิลลิเมตร

Model GTS-02

Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-021 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 32
GTS-022 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 32
GTS-023 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 32
GTS-024 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 32
GTS-025 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 32
GTS-026 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 32
GTS-027 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 32
GTS-028 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 32
GTS-029 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 32
GTS-0210ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 32
GTS-0211 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 32
GTS-0212ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 32
GTS-0213ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 32
Model GTS-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

 

3)

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ

รุ่น ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร

Model GTS-03

GTS-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-031 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 20 3 1 38
GTS-032 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 20 6 1 38
GTS-033 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 3 1 38
GTS-034 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 25 6 1 38
GTS-035 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 3 1 38
GTS-036 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 30 6 1 38
GTS-037 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 3 1 38
GTS-038 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 40 6 1 38
GTS-039 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 50 4.5 1 38
GTS-0310 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 50 6 1 38
GTS-0311 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 60 6 1 38
GTS-0312 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 80 6 1 38
GTS-0313 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 100 6 1 38
GTS-03 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

 

4)

 

รางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร

Model GTS-04

GTS-04 รางระบายน้ำเหล็ก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-041 รางระบายน้ำเหล็ก 20 4 1 50
GTS-042 รางระบายน้ำเหล็ก 20 6 1 50
GTS-043 รางระบายน้ำเหล็ก 25 4 1 50
GTS-044 รางระบายน้ำเหล็ก 25 6 1 50
GTS-045 รางระบายน้ำเหล็ก 30 4 1 50
GTS-046 รางระบายน้ำเหล็ก 30 6 1 50
GTS-047 รางระบายน้ำเหล็ก 40 4 1 50
GTS-048 รางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 50
GTS-049 รางระบายน้ำเหล็ก 50 4 1 50
GTS-0410 รางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 50
GTS-0411 รางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 50
GTS-0412 รางระบายน้ำเหล็ก 80 6 1 50
GTS-0413 รางระบายน้ำเหล็ก 100 6 1 50
GTS-04 รางระบายน้ำเหล็ก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

5)

 

ฝาปิดบ่อพัก

รุ่นความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร

Model GTS-05

GTS-05 ฝาปิดบ่อพัก (W)ความกว้าง(ซม.) (T) เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-051  ฝาปิดบ่อพัก 20 4 1 65
GTS-052 ฝาปิดบ่อพัก 20 6 1 65
GTS-053 ฝาปิดบ่อพัก 25 4 1 65
GTS-054 ฝาปิดบ่อพัก 25 6 1 65
GTS-055 ฝาปิดบ่อพัก 30 4 1 65
GTS-056 ฝาปิดบ่อพัก 30 6 1 65
GTS-057 ฝาปิดบ่อพัก 40 6 1 65
GTS-058 ฝาปิดบ่อพัก 40 6 1 65
GTS-059  ฝาปิดบ่อพัก 50 4 1 65
GTS-0510 ฝาปิดบ่อพัก 50 6 1 65
GTS-0511  ฝาปิดบ่อพัก 60 6 1 65
GTS-0512 ฝาปิดบ่อพัก 80 6 1 65
GTS-0513 ฝาปิดบ่อพัก 100 6 1 65
GTS-05 ฝาปิดบ่อพัก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้ 


 

 

 

 

6)

 

ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก

รุ่นความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร

Model GTS-06

GTS-06 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-061 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 30 3 1 75
GTS-062 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 30 6 1 75
GTS-063 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 3 1 75
GTS-064 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 6 1 75
GTS-065 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 40 9 1 75
GTS-066 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 3 1 75
GTS-067 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 6 1 75
GTS-068 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 50 9 1 75
GTS-069 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 6 1 75
GTS-0610 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 60 9 1 75
GTS-0611 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 6 1 75
GTS-0612 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 70 9 1 75
GTS-0613 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 6 1 75
GTS-0614 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 9 1 75
GTS-0615 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 80 12 1 75
GTS-0616 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 100 6 1 75
GTS-0617 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 100 9 1 75
GTS-0618 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก 100 12 1 75
GTS-06 ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

 

7)

 

ฝาท่อ รุ่นหนาพิเศษ (ใช้ตามหน่วยงานราชการและอื่นๆ)

รุ่นความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร

Model GTS-07

GTS-07 ฝาท่อ (W) ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H) ความสูงบ่า(มม.)
GTS-071 ฝาท่อ 30 4.5 1 100
GTS-072 ฝาท่อ 30 6 1 100
GTS-073 ฝาท่อ 40 4.5 1 100
GTS-074 ฝาท่อ 40 6 1 100
GTS-075 ฝาท่อ 50 6 1 100
GTS-076 ฝาท่อ 50 9 1 100
GTS-077 ฝาท่อ 60 6 1 100
GTS-078 ฝาท่อ 60 9 1 100
GTS-079 ฝาท่อ 70 6 1 100
GTS-0710 ฝาท่อ 70 9 1 100
GTS-0711 ฝาท่อ 80 6 1 100
GTS-0712 ฝาท่อ 80 9 1 100
GTS-0713 ฝาท่อ 80 12 1 100
GTS-0714 ฝาท่อ 100 6 1 100
GTS-0715 ฝาท่อ 100 9 1 100
GTS-0716 ฝาท่อ 100 12 1 100
GTS-0717 ฝาท่อ 120 6 1.2 100

GTS-0718 ฝาท่อ

 

GTS-0719 ฝาท่อ

120 

 

120

 

12

1.2

 

1.2

100

 

100

GTS-07 ฝาท่อ (W) ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 


  • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel
    ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อจำหน่ายตะแกรงปิดท่อระบายน้ำทุกขนาด ทุกรูปแบบจำหน่ายตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำราคาขายส่ง สั่งผลิตไม่มีขั้นต่ำ สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดไซต์ มีทั้งแ...
Visitors: 260,718