ตะแกรงเหล็กฝาท่อแผ่นเชื่อม

    ฝาท่อ งานราชการ

  ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อม ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อ ตะแกรงฝาบ่อ

ตะแกรงฝาท่อ ตะแกรงเชื่อม ตะแกรง ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงถนน

เกรทติ้ง Grating ชุบกัลวาไนซ์ 

สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดไซต์

มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ และพ่นสีกันสนิม

 

สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ 

แนะนำให้ลูกค้าติดต่อสอบถาม

 

Tel. 038-391061  Line@: @material1 (มี@นำหน้า)

 


ตัวอย่าง ขนาดตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมงานทางหลวงงานราชการ

ความกว้าง (ซม.) ความยาว (ซม.) เหล็กหนา (มม.) ความสูงบ่า (มม.)
60 60 6 , 9 , 12 50 , 75 , 100
80 80 6 , 9 , 12 50 , 75 , 100
100 100 6 , 9 , 12 50 , 75 , 100
120 120 6 , 9 , 12 50 , 75 , 100

 

หรือเลือกสั่งซื้อตามรูปแบบโมเดลต่างๆได้ตามด้านล่าง 

รุ่นเหล็กหนา 6 mm. = Model ES-01 , ES-02 , ES-03 , ES-04 , ES-05 , ES-06

รุ่นเหล็กหนา 9 mm. = Model ES-07 , ES-08 , ES-09 , ES-10 , ES-11 , ES-12

รุ่นเหล็กหนา 12 mm. = Model ES-13 , ES-14 , ES-15 , ES-16 , ES-17 , ES-18ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่นความหนาเหล็ก 6 mm.

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-01

Model ES-01 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-011 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 6
ES-012 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 6
ES-013 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 6
ES-014 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 6
ES-015 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-02

Model ES-02 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-021 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 300 1000 50 6
ES-022 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 400 1000 50 6
ES-023 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 500 1000 50 6
ES-024 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 600 1000 50 6
ES-025 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 800 1000 50 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-03

Model ES-03 ฝาท่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-031 ฝาท่อเหล็ก 450 450 75 6
ES-032 ฝาท่อเหล็ก 600 600 75 6
ES-033 ฝาท่อเหล็ก 800 800 75 6
ES-034 ฝาท่อเหล็ก 1000 1000 75 6
ES-035 ฝาท่อเหล็ก 1200 1200 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-04

Model ES-04 ฝาบ่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-041 ฝาบ่อเหล็ก 300 1000 75 6
ES-042 ฝาบ่อเหล็ก 400 1000 75 6
ES-043 ฝาบ่อเหล็ก 500 1000 75 6
ES-044 ฝาบ่อเหล็ก 600 1000 75 6
ES-045 ฝาบ่อเหล็ก 800 1000 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-05

Model ES-05 ฝาท่อระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-051 ฝาท่อระบายน้ำ 450 450 100 6
ES-052 ฝาท่อระบายน้ำ 600 600 100 6
ES-053 ฝาท่อระบายน้ำ 800 800 100 6
ES-054 ฝาท่อระบายน้ำ 1000 1000 100 6
ES-055 ฝาท่อระบายน้ำ 1200 1200 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-06

Model ES-06 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-061 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 300 1000 100 6
ES-062 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 400 1000 100 6
ES-063 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 500 1000 100 6
ES-064 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 600 1000 100 6
ES-065 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 800 1000 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่นความหนาเหล็ก 9 mm.

 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-07

Model ES-07 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-071 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 9
ES-072 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 9
ES-073 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 9
ES-074 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 9
ES-075 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-08

Model ES-08 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-081 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 300 1000 50 9
ES-082 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 400 1000 50 9
ES-083 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 500 1000 50 9
ES-084 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 600 1000 50 9
ES-085 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 800 1000 50 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-09

Model ES-09 ฝาท่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-091 ฝาท่อเหล็ก 450 450 75 9
ES-092 ฝาท่อเหล็ก 600 600 75 9
ES-093 ฝาท่อเหล็ก 800 800 75 9
ES-094 ฝาท่อเหล็ก 1000 1000 75 9
ES-095 ฝาท่อเหล็ก 1200 1200 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-10

Model ES-10 ฝาบ่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-101 ฝาบ่อเหล็ก 300 1000 75 9
ES-102 ฝาบ่อเหล็ก 400 1000 75 9
ES-103 ฝาบ่อเหล็ก 500 1000 75 9
ES-104 ฝาบ่อเหล็ก 600 1000 75 9
ES-105 ฝาบ่อเหล็ก 800 1000 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-11

Model ES-11 ฝาท่อระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-111 ฝาท่อระบายน้ำ 450 450 100 9
ES-112 ฝาท่อระบายน้ำ 600 600 100 9
ES-113 ฝาท่อระบายน้ำ 800 800 100 9
ES-114 ฝาท่อระบายน้ำ 1000 1000 100 9
ES-115 ฝาท่อระบายน้ำ 1200 1200 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-12

Model ES-12 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-121 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 300 1000 100 9
ES-122 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 400 1000 100 9
ES-123 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 500 1000 100 9
ES-124 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 600 1000 100 9
ES-125 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 800 1000 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รุ่นความหนาเหล็ก 12 mm.

 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-13

Model ES-13 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-131 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 450 450 50 12
ES-132 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 600 600 50 12
ES-133 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 800 800 50 12
ES-134 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1000 1000 50 12
ES-135 ตะแกรงเหล็กฝาท่อ 1200 1200 50 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 50 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-14

Model ES-14 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-141 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 300 1000 50 12
ES-142 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 400 1000 50 12
ES-143 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 500 1000 50 12
ES-144 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 600 1000 50 12
ES-145 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 800 1000 50 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-15

Model ES-15 ฝาท่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-151 ฝาท่อเหล็ก 450 450 75 12
ES-152 ฝาท่อเหล็ก 600 600 75 12
ES-153 ฝาท่อเหล็ก 800 800 75 12
ES-154 ฝาท่อเหล็ก 1000 1000 75 12
ES-155 ฝาท่อเหล็ก 1200 1200 75 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-16

Model ES-16 ฝาบ่อเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-161 ฝาบ่อเหล็ก 300 1000 75 12
ES-162 ฝาบ่อเหล็ก 400 1000 75 12
ES-163 ฝาบ่อเหล็ก 500 1000 75 12
ES-164 ฝาบ่อเหล็ก 600 1000 75 12
ES-165 ฝาบ่อเหล็ก 800 1000 75 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-17

Model ES-17 ฝาท่อระบายน้ำ ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-171 ฝาท่อระบายน้ำ 450 450 100 12
ES-172 ฝาท่อระบายน้ำ 600 600 100 12
ES-173 ฝาท่อระบายน้ำ 800 800 100 12
ES-174 ฝาท่อระบายน้ำ 1000 1000 100 12
ES-175 ฝาท่อระบายน้ำ 1200 1200 100 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อมเหล็กแบน

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model ES-18

Model ES-18 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
ES-181 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 300 1000 100 12
ES-182 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 400 1000 100 12
ES-183 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 500 1000 100 12
ES-184 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 600 1000 100 12
ES-185 ฝาปิดบ่อพักเหล็ก 800 1000 100 12

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

ผลงานส่งทั่วประเทศ**

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรงสแตนเลส สแตนเลสสตีล stainless รางน้ำสแตนเลส
  ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กฝาท่อแผ่นเชื่อม

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม


 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรงสแตนเลส สแตนเลสสตีล stainless รางน้ำสแตนเลส
  ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อม ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อ ตะแกรงฝาบ่อตะแกรงฝาท่อ ตะแกรงเชื่อม ตะแกรง ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงถนนเกรทติ้ง Gratin...
Visitors: 260,718