ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

 ฝาท่อ ฝาบ่อ แมนโฮล ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ฝาท่อ Man Holes Fiberglass แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสแมนโฮล ฝาท่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาตะแกรงถนนไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อถนน ฝาท่อกลม ฝาท่อเหลี่ยม 

สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ รองรับน้ำหนักได้หลายตัน แข็งแรง ทนทาน


Tel. 099-9329205  Line id : 0999329205

Tel. 038-391061ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                      การรับน้ำหนัก(ตัน)               รูปแบบ

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                            1.5   ตัน                    ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                            1.5   ตัน                    ฝาท่อสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                            12.5 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส                            12.5 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ กลม

 

Round Manhole Cover

Model RO1

Model RO1 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO1-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 16.6 600 1.5

 

 

Round Manhole Cover

Model RO2

Model RO2 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO2-B125 แมนโฮลไฟเบอร์กลาส กลม 19.6 600 12.5

 

 

Round Manhole Cover

Model RO3

Model RO3 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO3-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 27.2 600 25

 

 

Round Manhole Cover

Model RO4

Model RO4 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO4-D400 ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส กลม 33.0 600 40

 


 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ สี่เหลี่ยม

 

Square Manhole Cover

Model SO1

Model SO1 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO1-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 21.0 600×600 1.5

 

 

Square Manhole Cover

Model SO2

Model SO2 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO2-B125 แมนโฮลไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 25.1 600×600 12.5

 

 

Square Manhole Cover

Model SO3

Model SO3 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO3-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 42.5 600×600 25

 

 

Square Manhole Cover

Model SO4

Model SO4 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO4-D400 ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 53.0 600×600 40

 

 

 

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    แมนโฮลไฟเบอร์กลาส

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อไฟเบอร์กลาส

Visitors: 28,732