ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

 ฝาท่อ ฝาบ่อ แมนโฮล ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ฝาท่อ Man Holes Fiberglass แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสแมนโฮล ฝาท่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาตะแกรงถนนไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อถนน ฝาท่อกลม ฝาท่อเหลี่ยม 

สินค้ามีพร้อมส่งตามไซต์ รองรับน้ำหนักได้หลายตัน แข็งแรง ทนทาน


Tel. 038-391061  Line@ : @material1 (มี@นำหน้า)
ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ กลม

 

Round Manhole Cover

Model RO1

Model RO1 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO1-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 16.6 600 1.5

 

 

Round Manhole Cover

Model RO2

Model RO2 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO2-B125 แมนโฮลไฟเบอร์กลาส กลม 19.6 600 12.5

 

 

Round Manhole Cover

Model RO3

Model RO3 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO3-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม 27.2 600 25

 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ สี่เหลี่ยม

 

Square Manhole Cover

Model SO1

Model SO1 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO1-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 21.0 600×600 1.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model SO2

Model SO2 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO2-B125 แมนโฮลไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 25.1 600×600 12.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model SO3

Model SO3 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
SO3-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 42.5 600×600 25

 

 


 

 

Round Manhole Cover

Model RO6

Model RO6 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
RO6-B125 ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส กลม 19.6 800 12.5

 

 


 

 

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    แมนโฮลไฟเบอร์กลาส

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

  • ฝาท่อ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ฝาปิดท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อไฟเบอร์กลาส

Visitors: 260,716