รางระบายน้ำคอนกรีต

รางปูน รางน้ำ ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำคอนกรีต บ่อพัก

 ประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือ และภาคอีสาน ไม่เว้นแม้แต่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเองก็เคยประสบภัยน้ำท่วมหนักมา แล้วเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและการเกิดภัยธรรมชาติ อีกทั้งการกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาหาด้วย 

            น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ระบายน้ำไม่ทันอาจเกิดจากการวางระบบท่อระบายน้ำ รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต ไม่ได้มาตฐานหรือท่อ ระบายน้ำอุดตันเนื่องจากมีเศษขยะไปอุดตามตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ (Steel Grating) ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำและตะแกรงระบายน้ำเสีย  ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ  รูปร่างของพื้นที่ลุ่มน้ำ  สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำ  ชนิดของดิน สภาพพืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้ำ  น้ำทะเลหนุน  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม การขยายตัวของเขตชุมชนและการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  แผ่นดินทรุด

                  การวางระบบท่อระบายน้ำหรือรางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ระบบท่อระบายน้ำ รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต คือ ระบบท่อและส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตะแกรงเหล็กฝาท่อ(Steel Grating) ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำชุบกัลป์วาไนซ์ (Hot dip Galvanized : HDG) รางระบายน้ำคอนกรีต บ่อปูน รางปูน ฝาท่อ ฝาบ่อ บ่อพัก แมนโฮล ตะแกรงระบายน้ำเสียที่ใช้สำหรับรวบรวมน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทต่างๆ เช่นน้ำจากอาคารที่พักอาศัย โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ห้างสรรสินค้า เพื่อนำน้ำเสียเหล่านั้นไปบำบัดหรือระบายไปยังแหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ต้องการ โดยส่วนประกอบหลักๆ ของระบบท่อระบายน้ำ รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต ได้แก่

ท่อแรงโน้มถ่วง (Gravity Sewer) เป็นท่อรองรับน้ำเสียที่การไหลของน้ำจะเกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกเท่า นั้น โดยวางท่อ ให้ได้ความลาดเอียงที่เป็นไปตามทิศทางการไหลของน้ำเสียที่ต้องการ ดังนั้นขนาดของท่อชนิดนี้ จะแปรผันตาม ปริมาตรน้ำเสีย ในเส้นท่อและเป็นระบบ การระบายแบบเปิด(Open Drain)

ท่อแรงดัน (Pressure Sewer) เป็นท่อที่ส่งน้ำเสียจากที่ต่ำไปยังที่สูงกว่า โดยท่อสามารถรับแรงดัน ของน้ำซึ่งเกิดจาก การสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำสวนกับ แรงโน้มถ่วงของโลกได้ดังนั้นท่อแรงดัน

ท่อดักน้ำเสีย (Interceptor) เป็นท่อที่วางเชื่อมต่อ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำฝนรวมกับน้ำเสียในระบบท่อรวม ทำหน้าที่ในการดักน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

                 บริษัท แมททีเรียล แอดวานด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำ (Grating Steel) แบบมาตรฐานทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ครอบคลุมระบบท่อท่อระบายน้ำ รางปูน รางระบายน้ำคอนกรีต และสามารถสั่งผลิตตามแบบได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanized:HDG) และแบบพ่นสีกันสนิม เช่น ตะแกรงเหล็กฝาท่อรางระบายน้ำ ฝาปิดท่อน้ำ ฝาปิดบ่อน้ำ ฝาปิดบ่อพักน้ำ ฝารางระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำเสีย รางตัวยู แมนโฮล และตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป


Visitors: 260,716