MH : ฝาท่อเหล็กหล่อ

     MH : ฝาท่อเหล็กหล่อ  

               บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฝาท่อ ฝาท่อระบายน้ำมาตรฐานที่ใช้ได้ทุกที่ทั่วไปตามท้องถนน ริมฟุตบาท ในหมู่บ้าน หรือตามพื้นต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถ ความชำนาญในเรื่องฝาท่อเป็นอย่างดี ฝาท่อที่ผลิตและจำหน่ายออกจากบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็นฝาท่อที่มีมาตรฐานสูง เป็นฝาท่อคุณภาพดีเยี่ยมที่สามารถนำฝาท่อไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานที่ต่างๆ ลูกค้าจะหมดกังวลเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานฝาท่อจากบริษัท ลูกค้าที่สนใจเกิดความต้องการที่จะปรึกษาเรื่องฝาท่อ ต้องการคำแนะนำเรื่องฝาท่อ บริษัทของเรามีผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เรื่องฝาท่อ ผ่านประสบการณ์เรื่องฝาท่อมาติดต่อให้คำแนะนำ อธิบายเรื่องรายละเอียดของฝาท่อ คุณภาพของฝาท่อ วัสดุที่ผลิตฝาท่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นรายกรณี เนื่องจากฝาท่อนั้นมีวัสดุที่ผลิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานฝาท่อในแต่ละแบบ การรับน้ำหนักของฝาท่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งมาก เพราะหากลูกค้านำฝาท่อไปใช้ไม่ถูกกับการรับน้ำหนักของฝาท่ออาจจะทำให้เกิดการแตกหัก หรือยุบตัวของฝาท่อ ส่งผลต่อคุณภาพของท้องถนน หรือตามพื้นที่ต่างๆได้                       การรับน้ำหนักของฝาเหล็กหล่อ 

 

ฝาเหล็กหล่อ การรับน้ำหนัก(ตัน) รูปแบบ
ฝาเหล็กหล่อ 2 กลม
ฝาเหล็กหล่อ 2 สี่เหลี่ยม
ฝาเหล็กหล่อ 12.5 กลม
ฝาเหล็กหล่อ 12.5 สี่เหลี่ยม
ฝาเหล็กหล่อ 25 กลม
ฝาเหล็กหล่อ 25 สี่เหลี่ยม
ฝาเหล็กหล่อ 40 กลม
ฝาเหล็กหล่อ 40 สี่เหลี่ยม

 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-17 รุ่นไซส์เล็ก

เหมาะกับใช้งานตามบ้าน อาคาร สำนักงาน

ฝาเหล็กหล่อ MH-17 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-17 50 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-01

ฝาเหล็กหล่อ MH-01 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-01 60 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-02

ฝาเหล็กหล่อ MH-02 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-02 60 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-03

ฝาเหล็กหล่อ MH-03 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-03 60 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-04

ฝาเหล็กหล่อ MH-04 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-04 60 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-05

ฝาเหล็กหล่อ MH-05 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-05 60 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-06

ฝาเหล็กหล่อ MH-06 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-06 60 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-07

ฝาเหล็กหล่อ MH-07 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-07 60 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-08

ฝาเหล็กหล่อ MH-08 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-08 60 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-09

ฝาท่อเหล็ก MH-09 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-09 80 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-10

ฝาท่อเหล็ก MH-10 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-10 80 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-11

ฝาท่อเหล็ก MH-11 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-11 80 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-12

ฝาท่อเหล็ก MH-12 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-12 80 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-13

ฝาเหล็กหล่อ MH-13 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-13 80 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-14

ฝาเหล็กหล่อ MH-14 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-14 80 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-15

ฝาเหล็กหล่อ MH-15 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-15 80 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-16

ฝาเหล็กหล่อ MH-16 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-16 80 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อ ฝาปิดบ่อพัก ฝาบ่อเกรอะ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อเหล็กหล่อ เหล็กหล่อฝาท่อ เหล็กหล่อฝาบ่อ ฝาบ่อพัก ฝาปิดบ่อพัก ฝาบ่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาปิดบ่อระบายน้ำ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อระบายน้ำ ฝาเหล็กหล่อ ฝาบ่อเกรอะ ฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อรางน้ำ ฝาท่อบ่อพักน้ำ ฝาท่อปิดบ่อพักนำ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

Visitors: 202,581