MH : ฝาท่อเหล็กหล่อ

     MH : ฝาท่อเหล็กหล่อ  

               บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฝาท่อ ฝาท่อระบายน้ำมาตรฐานที่ใช้ได้ทุกที่ทั่วไปตามท้องถนน ริมฟุตบาท ในหมู่บ้าน หรือตามพื้นต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถ ความชำนาญในเรื่องฝาท่อเป็นอย่างดี ฝาท่อที่ผลิตและจำหน่ายออกจากบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็นฝาท่อที่มีมาตรฐานสูง เป็นฝาท่อคุณภาพดีเยี่ยมที่สามารถนำฝาท่อไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานที่ต่างๆ ลูกค้าจะหมดกังวลเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานฝาท่อจากบริษัท ลูกค้าที่สนใจเกิดความต้องการที่จะปรึกษาเรื่องฝาท่อ ต้องการคำแนะนำเรื่องฝาท่อ บริษัทของเรามีผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้เรื่องฝาท่อ ผ่านประสบการณ์เรื่องฝาท่อมาติดต่อให้คำแนะนำ อธิบายเรื่องรายละเอียดของฝาท่อ คุณภาพของฝาท่อ วัสดุที่ผลิตฝาท่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นรายกรณี เนื่องจากฝาท่อนั้นมีวัสดุที่ผลิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานฝาท่อในแต่ละแบบ การรับน้ำหนักของฝาท่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งมาก เพราะหากลูกค้านำฝาท่อไปใช้ไม่ถูกกับการรับน้ำหนักของฝาท่ออาจจะทำให้เกิดการแตกหัก หรือยุบตัวของฝาท่อ ส่งผลต่อคุณภาพของท้องถนน หรือตามพื้นที่ต่างๆได้ฝาเหล็กหล่อ

จัดจำหน่ายฝาเหล็กหล่อทั้งฝาเหล็กหล่อกลม และ ฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม หลายรุ่น หลายขนาด

 • ฝาเหล็กหล่อกลม
 • ฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม
 • หลายรุ่น
 • หลายขนาด
 • สั่งผลิตตามออเดอร์
 • จัดส่งเร็วทั่วประเทศ

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-17 รุ่นไซส์เล็ก

เหมาะกับใช้งานตามบ้าน อาคาร สำนักงาน

ฝาเหล็กหล่อ MH-17 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(kg) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-17 50 500 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-01

ฝาเหล็กหล่อ MH-01 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-01 60 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-02

ฝาเหล็กหล่อ MH-02 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-02 60 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-03

ฝาเหล็กหล่อ MH-03 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-03 60 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-04

ฝาเหล็กหล่อ MH-04 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-04 60 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-05

ฝาเหล็กหล่อ MH-05 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-05 60 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-06

ฝาเหล็กหล่อ MH-06 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-06 60 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-07

ฝาเหล็กหล่อ MH-07 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-07 60 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-08

ฝาเหล็กหล่อ MH-08 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-08 60 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-09

ฝาท่อเหล็ก MH-09 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-09 80 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-10

ฝาท่อเหล็ก MH-10 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-10 80 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-11

ฝาท่อเหล็ก MH-11 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-11 80 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาท่อเหล็ก

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-12

ฝาท่อเหล็ก MH-12 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาท่อเหล็ก MH-12 80 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-13

ฝาเหล็กหล่อ MH-13 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-13 80 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-14

ฝาเหล็กหล่อ MH-14 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-14 80 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-15

ฝาเหล็กหล่อ MH-15 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-15 80 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-16

ฝาเหล็กหล่อ MH-16 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-16 80 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-18

ฝาเหล็กหล่อ MH-18 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-18 100 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-19

ฝาเหล็กหล่อ MH-19 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-19 100 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-20

ฝาเหล็กหล่อ MH-20 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-20 100 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-21

ฝาเหล็กหล่อ MH-21 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-21 100 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-22

ฝาเหล็กหล่อ MH-22 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-22 100 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-23

ฝาเหล็กหล่อ MH-23 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-23 100 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-24

ฝาเหล็กหล่อ MH-24 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-24 100 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-25

ฝาเหล็กหล่อ MH-25 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-25 100 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-26

ฝาเหล็กหล่อ MH-26 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-26 120 2 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-27

ฝาเหล็กหล่อ MH-27 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-27 120 12.5 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-28

ฝาเหล็กหล่อ MH-28 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-28 120 25 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-29

ฝาเหล็กหล่อ MH-29 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-29 120 40 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-30

ฝาเหล็กหล่อ MH-30 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-30 120 2 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-31

ฝาเหล็กหล่อ MH-31 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-31 120 12.5 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-32

ฝาเหล็กหล่อ MH-32 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-32 120 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-33

ฝาเหล็กหล่อ MH-33 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-33 120 40 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MH-34 รุ่นไซส์เล็ก

เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน อาคาร สำนักงาน

ฝาเหล็กหล่อ MH-34 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(kg) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MH-34 60 500 กลม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 


 

ฝาเหล็กหล่อ

Cast Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็ก MD-01

ฝาเหล็กหล่อ MD-01 ขนาดช่องเปิด(cm.) การรับน้ำหนัก(tons) รูปแบบ สี สต็อก
ฝาเหล็กหล่อ MD-01 60 25 สี่เหลี่ยม ผิวเคลือบสีดำ สินค้าพร้อมส่ง

 

 


 

 

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อ ฝาปิดบ่อพัก ฝาบ่อเกรอะ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อเหล็กหล่อ เหล็กหล่อฝาท่อ เหล็กหล่อฝาบ่อ ฝาบ่อพัก ฝาปิดบ่อพัก ฝาบ่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ฝาปิดบ่อระบายน้ำ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อระบายน้ำ ฝาเหล็กหล่อ ฝาบ่อเกรอะ ฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อรางน้ำ ฝาท่อบ่อพักน้ำ ฝาท่อปิดบ่อพักนำ
  ฝาท่อเหล็ก

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

 • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ฝาท่อเหล็กหล่อ

Visitors: 260,717