ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

             ฝาท่อเหล็กกลมหรือฝาท่อเหล็กหล่อเหนียวหรือฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อนั้นเป็นฝาท่อที่รับน้ำหนักได้มาก เกิดจากการหลอมเหลวเหล็กขึ้นรูปเป็นรูปแบบฝาท่อ เป็นฝาท่อปิดทึบที่รองรับน้ำหนักได้หลายตัน เหมาะกับการนำไปใช้ปิดท่อระบายน้ำตามถนนใหญ่ ตามถนนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนทั่วไป เป็นฝาท่อที่ทนทานต่อการรับน้ำหนักจำนวนมากๆ ไม่ก่อให้เกิดการแตกหักของฝาท่อเหล็กหล่อได้ แต่หากนำฝาท่อเหล็กหล่อที่มีความหนาน้อยๆ มาใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก ก็ทำให้เกิดการยุบตัวของฝาท่อเหล็กได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อจะต้องมีการเลือกใช้ในแต่ละรุ่นให้เหมาะสมกับการรองรับน้ำหนักในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกัน

             ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อของบริษัทเรานั้นมี 2 รูปแบบ คือ1.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบวงกลม และ 2.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละรูปแบบนี้จะมีการรับน้ำหนักที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของลูกค้าได้เลย

             ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ระบุไว้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใช้งานจากพนักงานของบริษัทเราได้เลยการรับน้ำหนักของฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

 

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ การรับน้ำหนัก(ตัน) รูปแบบ
ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ MH-01 25 กลม
ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ MH-02 25 สี่เหลี่ยม
ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ MH-03 40 กลม
ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ MH-04 40 สี่เหลี่ยม
ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ MH-S 1.5 กลม

 

 

Steel Manhole Cover

Model MH-01

Model MH-01 รูปแบบ
ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
MH-01 ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ กลม   600 25

 

 


 

 

Steel Manhole Cover

Model MH-02

Model MH-02 รูปแบบ   ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
MH-02 ฝาท่อเหล็กหล่อ กลม   800 40

 

 


 

 

Steel Manhole Cover

Model MH-03

Model HM-03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
MH-03 ฝาบ่อเหล็ก สี่เหลี่ยม
600x600 25

 

 


 

 

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ รุ่นไซส์เล็ก

นิยมใช้ตามบ้าน , ที่พักอาศัย

รับน้ำหนักคนเดินเหยียบ

Model MH-S

Model HM-S รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
MH-S ฝาท่อเหล็ก กลม 15.0  500 1.5

 


 

 

  • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ
    ฝาท่อเหล็กหล่อ

  • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

  • ฝาท่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝาท่อถนน ฝาท่อแมนโฮล ฝาท่อแมนโฮลเหล็ก ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็ก แมนโฮล manhole ฝาปิดบ่อ ฝาปิดบ่อพัก บ่อพักน้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย
    ฝาท่อเหล็กหล่อ แมนโฮล

Visitors: 30,301