ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

             ฝาท่อเหล็กกลมหรือฝาท่อเหล็กหล่อเหนียวหรือฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อนั้นเป็นฝาท่อที่รับน้ำหนักได้มาก เกิดจากการหลอมเหลวเหล็กขึ้นรูปเป็นรูปแบบฝาท่อ เป็นฝาท่อปิดทึบที่รองรับน้ำหนักได้หลายตัน เหมาะกับการนำไปใช้ปิดท่อระบายน้ำตามถนนใหญ่ ตามถนนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนทั่วไป เป็นฝาท่อที่ทนทานต่อการรับน้ำหนักจำนวนมากๆ ไม่ก่อให้เกิดการแตกหักของฝาท่อเหล็กหล่อได้ แต่หากนำฝาท่อเหล็กหล่อที่มีความหนาน้อยๆ มาใช้กับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก ก็ทำให้เกิดการยุบตัวของฝาท่อเหล็กได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อจะต้องมีการเลือกใช้ในแต่ละรุ่นให้เหมาะสมกับการรองรับน้ำหนักในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกัน

             ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อของบริษัทเรานั้นมี 2 รูปแบบ คือ1.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบวงกลม และ 2.ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละรูปแบบนี้จะมีการรับน้ำหนักที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของลูกค้าได้เลย

             ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ระบุไว้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใช้งานจากพนักงานของบริษัทเราได้เลย

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                            การรับน้ำหนัก(ตัน)               รูปแบบ

 

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  25 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  25 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  40 ตัน                     ฝาท่อกลม

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ                                  40 ตัน                     ฝาท่อสี่เหลี่ยม

Visitors: 23,421