เหล็กปลอกเสา-คาน มอก.

                 จำหน่ายเหล็กปลอกเสา - เหล็กปลอกคาน มาตรฐาน มอก.

จำหน่ายเหล็กปลอกเสา เหล็กปลอกคาน เหล็กปลอกสำเร็จรูป เป็นเหล็กปลอกมาตรฐาน มอก.

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ มาตรฐานมอก. ทำให้ได้ เหล็กปลอกเสา เหล็กปลอกคาน เหล็กปลอกสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐาน  จำหน่ายเหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป หลายขนาดไซต์ต่างๆดังนี้ SIZE (cm*cm)

1. เหล็กปลอก ขนาด 10*10

2. เหล็กปลอก ขนาด 10*15

3. เหล็กปลอก ขนาด 10*20

4. เหล็กปลอก ขนาด 10*25

5. เหล็กปลอก ขนาด 10*30

6. เหล็กปลอก ขนาด 10*35

                                                         7. เหล็กปลอก ขนาด 15*15

                                                         8. เหล็กปลอก ขนาด 15*25

                                                         9. เหล็กปลอก ขนาด 15*35

                                                         10. เหล็กปลอก ขนาด 15*40

                                                         11. เหล็กปลอก ขนาด 15*45

                                                         12. เหล็กปลอก ขนาด 15*50

                                                         13. เหล็กปลอก ขนาด 15*55

                                                         14. เหล็กปลอก ขนาด 20*20

                                                         15. เหล็กปลอก ขนาด 25*25

Visitors: 260,717