แอลโบลท์ L-Bolt

    จำหน่าย แอลโบลท์ L-Bolt 

จำหน่ายเหล็กแอลโบลท์ L-Bolt คุณภาพ ได้มาตรฐาน แอลโบลท์สำเร็จรูป แอลโบลท์มาตรฐาน ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เสริมความแข็งแรง 

มีจำหน่ายแอลโบลท์หลายขนาดไซต์ต่างๆดังนี้ SIZE ( mm. )

1. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 1/2*380

2. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 5/8*500

3. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 5/8*550

4. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 5/8*600

5. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 3/4*500

6. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 3/4*600

7. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 3/4*700

                                                         8. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 1"*600

                                                         9. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 1"*700

                                                         10. แอลโบลท์ L-Bolt ขนาด 1"*800

Visitors: 260,716