LS : รางน้ำฝนสแตนเลส

 รับทำรางน้ำฝนสแตนเลส รับประกอบรางน้ำฝน สแตนเลส และติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาดใหญ่ ตามโรงงาน อาคาร โรงงาน โกดังเป็นต้น

ตัวอย่างขนาดรางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่ 

   ความหนาตั้งแต่ 0.6-1.2 mm 

รุ่น รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาดท้องราง (mm.) ขนาด (mm.)
LS-500 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  500   400×500×600
LS-600 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  600  500×600×700
LS-700 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  700  600×700×800
LS-800 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  800  700×800×900
LS-900 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  900  800×900×1000
 LS-1000 รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด304  1000  900×1000×1100

 

 

#รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำสแตนเลส รางน้ำฝนโรงงาน รางน้ำฝนอาคาร รางน้ำฝนโรงเรียน รางน้ำฝนโกดัง รางน้ำฝนขนาดใหญ่ รางน้ำฝน 

  • รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำฝน รางน้ำ รางน้ำฝนโรงงาน รางน้ำฝนอาคาร รางน้ำฝนขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสโรงเรียน รางน้ำฝนสแตนเลสโรงอาหาร ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ประกอบรางน้ำฝนสแตนเลส ช่างทำรางน้ำฝนสแตนเลส
    รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่จากMaterial

  • รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำฝน รางน้ำ รางน้ำฝนโรงงาน รางน้ำฝนอาคาร รางน้ำฝนขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสโรงเรียน รางน้ำฝนสแตนเลสโรงอาหาร ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ประกอบรางน้ำฝนสแตนเลส ช่างทำรางน้ำฝนสแตนเลส
    รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่จากMaterial

  • รางน้ำฝนสแตนเลส รางน้ำฝน รางน้ำ รางน้ำฝนโรงงาน รางน้ำฝนอาคาร รางน้ำฝนขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่ รางน้ำฝนสแตนเลสโรงเรียน รางน้ำฝนสแตนเลสโรงอาหาร ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ประกอบรางน้ำฝนสแตนเลส ช่างทำรางน้ำฝนสแตนเลส
    รางน้ำฝนสแตนเลสขนาดใหญ่จากMaterial

Visitors: 260,716