ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเช็คเกอร์เพลท

 

    ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก เหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กแผ่นลายเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทเหล็ก ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท

 

 • ผลิตจากเหล็กคุณภาพได้มาตรฐาน
 • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
 • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
 • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท และ รุ่นชุบกัลวาไนซ์
 • Model AS-O-1 , AS-O-2 , AS-O-3 , AS-O-4

 

 

   

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ทรงสี่เหลี่ยม

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ทรงกลม

 


 

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-O-1 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-O-1 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-O-11 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-12 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-13 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-14 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-15 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model AS-O-2 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-O-2 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-O-21 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-22 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-23 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-24 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-25 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-O-3 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-O-3 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-O-31 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-32 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-33 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-34 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-35 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model AS-O-4 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-O-4 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นลาย
AS-O-41 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-42 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-43 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-44 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-O-45 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 • ฝาเช็คเกอร์เพลทแผ่นลาย , ฝาปิดท่อระบายน้ำ , ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาเช็คเกอร์เพลท , ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย , ฝาปิดท่อระบายน้ำ , ฝาปิดบ่อพักน้ำ ,
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาปิดท่อระบายน้ำ , ฝาปิดบ่อพัก , ฝาบ่อพักน้ำ , ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาท่อเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อแผ่นลาย
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาท่อเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อแผ่นลาย
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาท่อ ฝาบ่อ ฝาท่อเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กเช็คเกอร์เพลท ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย ฝาท่อแผ่นลาย
  ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กเช็คเกอร์เพลทแผ่นลาย

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรงสแตนเลส สแตนเลสสตีล stainless รางน้ำสแตนเลส
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กเช็คเกอร์เพลทแผ่นลาย

Visitors: 260,717