ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

     ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลส ฝาปิด สแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลายเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทสแตนเลส ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

 

  • ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพได้มาตรฐาน เกรด 304 
  • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
  • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
  • Model CS-O-1 , CS-O-2 , CS-O-3 , CS-O-4 , CS-O-5 ,CS-O-6
 
 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงสี่เหลี่ยม

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ทรงกลม

 

 


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-O-1 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

 

Model CS-O-1 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-11 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 450×450 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-12 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 600×600 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-13 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 800×800 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-14 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 1000×1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-15 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 1200×1200 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

 

 *สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model CS-O-2 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

 

Model CS-O-2 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-21 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 450 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-22 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 600 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-23 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 800 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-24 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-25 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 1200 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้ 


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-O-3 รุ่นรับน้ำหนักเบา

 

Model CS-O-3 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-31 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 450×450 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-32 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 600×600 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-33 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 800×800 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-34 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 1000×1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-35 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(เหลี่ยม) 1200×1200 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 


*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงกลม"

Model CS-O-4 รุ่นรับน้ำหนักเบา

 

Model CS-O-4 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-41 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 450 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-42 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 600 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-43 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 800 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-44 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-45 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย(กลม) 1200 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 


*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-O-5 รุ่นรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model CS-O-5 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ความกว้าง ความยาว ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-51 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 300 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-52 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 400 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-53 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 500 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-54 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 600 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-O-55 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 800 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-O-6 รุ่นรับน้ำหนักเบา

Model CS-O-6 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย ความกว้าง ความยาว ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นลาย
CS-O-61 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 450 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-62 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 600 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-63 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 800 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-64 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 1000 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-O-65 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นลาย 1200 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

 

 

Visitors: 260,716