PSM : แผ่นตะแกรงเจาะรู

แผ่นตะแกรงเจาะรู Perforated Sheet Metal

     แผ่นตะแกรงเจาะรูู มีจำหน่ายทั้ง เหล็ก และ สแตนเลส ตามรูปแบบที่ทางmaterial ผลิตและจำหน่าย เป็นแผ่นเหล็กเจาะรูพร้อมพ่นสีฝุ่น powder coating และชนิดเป็นแผ่นสแตนเลส sus304เจาะรู โดยการนำแผ่นวัสดุดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเจาะรูให้ได้ตามขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรม 

     ตะแกรงแผ่นเจาะรูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งตกแต่งผนัง ตกแต่งรั้วบ้าน ตกแต่งระเบียง แผ่นทางเดินเท้า ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ ฝาท่อ หรือใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงสีข้าว และอื่นๆได้อีกมากมาย

     วิธีการสั่งซื้อ แผ่นตะแกรงเจาะรู สแตนเลส และ เหล็กพ่นสีฝุ่น

1. เลือกวัสดุที่ต้องการใช้

     - สแตนเลส

     - เหล็ก

2. เลือกความหนาของแผ่นสแตนเลส หรือ เหล็ก ความหนาตั้งแต่ 0.4 mm. - 50 mm.

3. เลือกขนาดความกว้างความยาวของแผ่น 

     - 4 ฟุต x 8 ฟุต (1200 x 2400 mm.)

     - 5 ฟุต x 10 ฟุต (1500 x 3000 mm.)

4. เลือกขนาดรูเจาะ (mm.)

5. เลือกระยะ Pitch หรือ ขนาดกึ่งกลางรูเจาะถึงอีกกึ่งกลางรูเจาะ (mm.)

6. เลือกมุมองศาของแนวเจาะ 45° , 60° , 90° ที่นิยมใช้คือ 60°

แผ่นตะแกรงเจาะรู (Perforated Metal)

แผ่นสแตนเลสเจาะรู ( sus 304 )

แผ่นสแตนเลสเจาะรู Hole (mm.) Pitch (mm.) Thickness (mm.)
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 1.0 2.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 1.5 3.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 2.0 4.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 3.0 6.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 4.0 7.0  0.4 - 50 mm.
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 5.0 8.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 6.0 9.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 8.0 13.0  
แผ่นสแตนเลสเจาะรู 10.0 13.0  

 


 

 

แผ่นตะแกรงเจาะรู (Perforated Metal)

ตะแกรงเจาะรู พ่นสีฝุ่น

ตะแกรงเจาะรู Hole (mm.) Pitch (mm.) Thickness (mm.)
ตะแกรงเจาะรู 1.0 2.0  
ตะแกรงเจาะรู 1.5 3.0  
ตะแกรงเจาะรู 2.0 4.0  
ตะแกรงเจาะรู 3.0 6.0  
ตะแกรงเจาะรู 4.0 7.0  0.4 - 50 mm.
ตะแกรงเจาะรู 5.0 8.0  
ตะแกรงเจาะรู 6.0 9.0  
ตะแกรงเจาะรู 8.0 13.0  
ตะแกรงเจาะรู 10.0 13.0  

 


 

 

 ตะแกรงเจาะรู

 

#แผ่นสแตนเลสเจาะรู #แผ่นเหล็กเจาะรูพ่นสี #จำหน่ายแผ่นสแตนเลสเจาะรู #จำหน่ายแผ่นเหล็กเจาะรูพ่นสี #แผ่นสแตนเลสเจาะรูชลบุรี #แผ่นสแตนเลสเจาะรูระยอง #แผ่นสแตนเลสปั๊มรู #แผ่นสแตนเลสเจาะรูโรงสีข้าว #แผ่นเหล็กปั๊มรู #แผ่นเหล็กเจาะรู

ตะแกรงเจาะรู พ่นสีฝุ่น powder coating

ตัวอย่าง สี สามารถเลือกสีได้ดังนี้

 

Visitors: 260,716