VS : ฝาท่อร่องตัววี V

 

     ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาบ่อ รุ่นร่องตัววี "V"

    นอกจากตะแกรงเหล็กฝาท่อจะมีรูปแบบวางยาวตามแนวราบแล้วนั้น สามารถสั่งผลิตเป็นตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ รุ่นร่องวี "V"  โดยเพิ่มร่องกลางของตะแกรงเหล็กฝาท่อ ฝาบ่อ ให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมระหว่างกลางของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำได้

ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามขนาด ตามสเปกได้ เพียงแค่วัดขนาดต่างๆให้ทางบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการขอราคาและสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อรางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อรุ่นหนา 

1. แจ้งข้อมูล ความกว้าง x ความยาว x ความสูงบ่า (หรือหนา) x ความหนาของเหล็กแบน

2. ขนาดช่องของตะแกรงเหล็ก เช่น ช่อง 100x40 มม. เป็นต้น

3. ขนาดของร่องวี "V" ความสูงจากระนาบตะแกรง 

4. สีของตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ หรือ พ่นสี (พ่นสีอบฝุ่น)

5. จำนวนกี่เมตร หรือกี่ชิ้น

6. ส่งงาน จังหวัดอะไร

 

 

 

 

 

 ตะแกรงฝาท่อเหล็ก ร่องวี "V"  ความหนาเหล็ก 6 มิล

 

 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-01

Model VS-01 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-011 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 450 450 75 6
VS-012 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 600 600 75 6
VS-013 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 800 800 75 6
VS-014 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 1000 1000 75 6
VS-015 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 1200 1200 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-02

Model VS-02 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-021 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 300 1000 75 6
VS-022 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 400 1000 75 6
VS-023 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 500 1000 75 6
VS-024 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 600 1000 75 6
VS-025 ตะแกรงฝาท่อเหล็กร่องวี 800 1000 75 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ฝาท่อตะแกรงเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-03

Model VS-03 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-031 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 450 450 100 6
VS-032 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 600 600 100 6
VS-033 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 800 800 100 6
VS-034 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 1000 1000 100 6
VS-035 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 1200 1200 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ฝาท่อตะแกรงเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-04

Model VS-04 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-041 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 300 1000 100 6
VS-042 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 400 1000 100 6
VS-043 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 500 1000 100 6
VS-044 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 600 1000 100 6
VS-045 ฝาท่อตะแกรงเหล็กร่องวี 800 1000 100 6

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก ร่องวี "V"  ความหนาเหล็ก 9 มิล

 

 

 

ฝาท่อ ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm. เหล็กหนา 9 mm.

Model VS-05

Model VS-05 ฝาท่อร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-051 ฝาท่อร่องวี 450 450 75 9
VS-052 ฝาท่อร่องวี 600 600 75 9
VS-053 ฝาท่อร่องวี 800 800 75 9
VS-054 ฝาท่อร่องวี 1000 1000 75 9
VS-055 ฝาท่อร่องวี 1200 1200 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ตะแกรงฝาท่อเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 75 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-06

Model VS-06 ฝาท่อร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-061 ฝาท่อร่องวี 300 1000 75 9
VS-062 ฝาท่อร่องวี 400 1000 75 9
VS-063 ฝาท่อร่องวี 500 1000 75 9
VS-064 ฝาท่อร่องวี 600 1000 75 9
VS-065 ฝาท่อร่องวี 800 1000 75 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ฝาบ่อ ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-07

Model VS-07 ฝาบ่อร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-071 ฝาบ่อร่องวี 450 450 100 9
VS-072 ฝาบ่อร่องวี 600 600 100 9
VS-073 ฝาบ่อร่องวี 800 800 100 9
VS-074 ฝาบ่อร่องวี 1000 1000 100 9
VS-075 ฝาบ่อร่องวี 1200 1200 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

 

ฝาท่อตะแกรงเหล็ก ร่องวี V

รุ่นความสูงบ่า 100 mm. ช่อง 50 mm.

Model VS-08

Model VS-08 ฝาบ่อร่องวี ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) เหล็กหนา(mm.)
VS-081 ฝาบ่อร่องวี 300 1000 100 9
VS-082 ฝาบ่อร่องวี 400 1000 100 9
VS-083 ฝาบ่อร่องวี 500 1000 100 9
VS-084 ฝาบ่อร่องวี 600 1000 100 9
VS-085 ฝาบ่อร่องวี 800 1000 100 9

 

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้

 


 

 

ตัวอย่างส่งงานลูกค้า

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ร่องตัววี "V" 

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ร่องวี

 • ฝาท่อ รางตัววี V ฝาท่อระบายน้ำ ฝาท่อบ่อพัก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาบ่อ ฝาปิดบ่อบำบัด ฝาท่อเหล็กปิดท่อน้ำทิ้ง ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อพัก รางระบายน้ำ
  ฝาท่อร่องวี

Visitors: 260,716