GW : ตะแกรงเหล็กดักขยะ

 

 ตะแกรงเหล็กดักขยะ

รุ่นชุบกัลวาไนซ์

      ตะแกรงเหล็กดักขยะริมฟุตบาท ให้กับการก่อสร้างถนน ใช้ติดตั้งโดยการฝังปูนร่วมกับริมฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรงคสล. เพื่อป้องกันเศษขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนน ตะแกรงเหล็กดักขยะรุ่นนี้ออกแบบโดยใช้วิธีนำเหล็กมาเชื่อมติดแล้วจึงนำมาชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม คุณสมบัติความคงทนจะมีความทนทานต่อการกดกร่อนมากกว่าปกติ ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

สามารถเลือกสั่งตามโมเดลต่างๆได้ดังด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้เช่นกัน

ตะแกรงเหล็กดักขยะ Model GW-01 , GW-02 , GW-03 , GW-04


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

Model GW-01

Model GW-01 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ยาวแผง(mm.) ขนาดเหล็ก(mm.) ช่อง(mm.)
GW-011 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 400 300 10x10 25
GW-012 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 500 400 10x10 25
GW-013 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 600 500 10x10 25
GW-014 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 700 600 10x10 25
GW-015 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 100 800 700 10x10 25

 

 


 

 

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

Model GW-02

Model GW-02 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ยาวแผง(mm.) ขนาดเหล็ก(mm.) ช่อง(mm.)
GW-021 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 400 300 12x12 50
GW-022 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 500 400 12x12 50
GW-023 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 600 500 12x12 50
GW-024 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 700 600 12x12 50
GW-025 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 150 800 700 12x12 50

 

 


 

 

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

Model GW-03

Model GW-03 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ยาวแผง(mm.) ขนาดเหล็ก(mm.) ช่อง(mm.)
GW-031 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 200 400 300 20x20 50
GW-032 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 200 500 400 20x20 50
GW-033 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 200 600 500 20x20 50
GW-034 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 200 700 600 20x20 50
GW-035 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 200 800 700 20x20 50

 

 


 

 

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

Model GW-04

Model GW-04 ตะแกรงเหล็กดักขยะ กว้าง(mm.) ยาวรวม(mm.) ยาวแผง(mm.) ขนาดเหล็ก(mm.) ช่อง(mm.)
GW-041 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 400 300 20x20 50
GW-042 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 500 400 20x20 50
GW-043 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 600 500 20x20 50
GW-044 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 700 600 20x20 50
GW-045 ตะแกรงเหล็กดักขยะ 250 800 700 20x20 50

 

 


 

 

 • ตะแกรงดักเศษขยะ , ตะแกรงริมฟุตบาท , ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะ , ตะแกรงเหล็กดักใบไม้
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

 • ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงกรองเศษขยะ , ตะแกรงดักขยะริมถนน , ตะแกรงดักขยะริมฟุตบาท
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

 • ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะ , ตะแกรงดักเศษใบไม้ , ตะแกรงดักขยะ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

 • ตะแกรงดักขยะ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงดักเศษใบไม้ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะริมฟุตบาท
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

 • ตะแกรงดักขยะ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงดักเศษใบไม้ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะริมฟุตบาท
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

 • ตะแกรงเหล็กดักเศษขยะ , ตะแกรงเหล็กดักขยะ , ตะแกรงกรองเศษขยะ , ตะแกรงดักขยะริมถนน , ตะแกรงดักขยะริมฟุตบาท
  ตะแกรงดักขยะ ชุบกัลวาไนซ์

Visitors: 260,716