GTS-EX : ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีกด้านบน

 • ป้องกันการตกท่อระบายน้ำ
 • ป้องกันหนูขึ้นจากท่อระบายน้ำ 
 • ป้องกันเศษขยะตกท่อระบายน้ำ

 มีจำหน่ายหลายขนาด ผู้ใช้งานเลือกซื้อได้ตามโมเดลด้านล่างนี้

หรือ สามารถสั่งผลิตตามแบบต่างๆได้

 

 

 

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก

รุ่น ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร

Model GTS-EX-01

Model GTS-EX-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)
GTS-EX-011 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 3 1 25
GTS--EX-012 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 6 1 25
GTS-EX-013 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 3 1 25
GTS-EX-014 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 6 1 25
GTS-EX-015 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 3 1 25
GTS-EX-016 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 6 1 25
GTS-EX-017 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 3 1 25
GTS-EX-018 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 6 1 25
GTS-EX-019 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 4.5 1 25
GTS-EX-110ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 50 6 1 25
GTS-EX-111 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 60 6 1 25
GTS-EX-112ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 80 6 1 25
GTS-EX-113ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 100 6 1 25
         
Model GTS-EX-01 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำติดเหล็กฉีก (W)ความกว้าง(ซม.) (T)เหล็กหนา(มม.) (L)ความยาว(ม.) (H)ความสูงบ่า(มม.)

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ตะแกรงเหล็กฝาท่อติดเหล็กฉีก

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรง
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กฉีก

 • ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ตะแกรงฝาท่อ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อ ฝาท่อน้ำ ฝาปิด ฝาปิดท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดรางน้ำ ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำฝาท่อ ตะแกรงเกรทติ้ง เกรทติ้ง grating steel ตะแกรงสแตนเลส สแตนเลสสตีล stainless รางน้ำสแตนเลส
  ฝาท่อตะแกรงเหล็กฉีก

Visitors: 24,180