CS-R : ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส ฝาปิด สแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทสแตนเลส ฝาท่อสแตนเลสเช็คเกอร์เพลท

 

  • ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพได้มาตรฐาน เกรด 304 
  • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
  • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
  • Model CS-R-1 , CS-R-2 , CS-R-3 , CS-R-4 , CS-R-5 ,CS-R-6

 

 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-R-1 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

 

Model CS-R-1 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-11 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 450×450 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-12 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 600×600 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-13 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 800×800 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-14 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 1000×1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-15 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 1200×1200 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

 

 *สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงกลม"

Model CS-R-2 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

 

Model CS-R-2 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-21 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 450 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-22 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 600 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-23 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 800 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-24 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-25 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 1200 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้ 


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-R-3 รุ่นรับน้ำหนักเบา

 

Model CS-R-3 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-31 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 450×450 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-32 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 600×600 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-33 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 800×800 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-34 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 1000×1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-35 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(เหลี่ยม) 1200×1200 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 


*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 


ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงกลม"

Model CS-R-4 รุ่นรับน้ำหนักเบา

 

Model CS-R-4 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-41 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 450 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-42 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 600 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-43 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 800 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-44 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-45 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ(กลม) 1200 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 


*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-R-5 รุ่นรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน

Model CS-R-5 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ความกว้าง ความยาว ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-51 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 300 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-52 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 400 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-53 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 500 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-54 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 600 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm
CS-R-55 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 800 mm 1000 mm 50 mm 3 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ฝาท่อสแตนเลส "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model CS-R-6 รุ่นรับน้ำหนักเบา

Model CS-R-6 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ ความกว้าง ความยาว ความสูงบ่า ความหนาแผ่นแบน ความหนาแผ่นเรียบ
CS-R-61 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 450 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-62 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 600 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-63 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 800 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-64 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 1000 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm
CS-R-65 ฝาท่อสแตนเลสแผ่นเรียบ 1200 mm 1000 mm 50 mm 2 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้


 

 

 

Visitors: 260,718