AS-R : ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ

ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็ก ฝาปิดบ่อพัก เหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบเชื่อม ฝาท่อเช็คเกอร์เพลทเหล็ก

 

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพได้มาตรฐาน
  • รูปแบบ สี่เหลี่ยม และ ทรงกลม
  • รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ และรุ่นรองรับน้ำหนักเบา
  • รุ่นพ่นสีพาวเดอร์โค้ท และ รุ่นชุบกัลวาไนซ์
  • Model AS-R-1 , AS-R-2 , AS-R-3 , AS-R-4

 

 

ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็ก "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-R-1 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-R-1 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นเรียบ
AS-R-11 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-12 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-13 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-14 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-15 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็ก "ทรงกลม"

Model AS-R-2 รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์ผ่าน 

Model AS-R-2 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นเรียบ
AS-R-21 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-22 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-23 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-24 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-25 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็ก "ทรงสี่เหลี่ยม"

Model AS-R-3 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-R-3 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นเรียบ
AS-R-31 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 450×450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-32 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 600×600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-33 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 800×800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-34 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 1000×1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-35 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (เหลี่ยม) 1200×1200 50 mm 4 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ ฝาท่อเหล็ก "ทรงกลม"

Model AS-R-4 รุ่นรองรับน้ำหนักเบา 

Model AS-R-4 ฝาท่อเหล็กแผ่นเรียบ (กลม) ขนาด ความสูงบ่า ความหนาเหล็กแบน
ความหนาเหล็กแผ่นเรียบ
AS-R-41 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 450 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-42 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 600 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-43 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 800 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-44 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1000 50 mm 4 mm 2 mm
AS-R-45 ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย (กลม) 1200 50 mm 4 mm 2 mm

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 


Visitors: 260,716