GTS-RA : ตะแกรงบันไดเหล็ก

ตะแกรงบันไดเหล็ก

ตะแกรงสำหรับขั้นบันไดเหล็ก ขั้นบันได

พื้นขั้นบันไดเหล็กพร้อมชุบกัลวาไนซ์ช่วยยืดอายุการใช้งาน

เงางามสวย และทนทาน

 

 

ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก

รุ่น Model GTS-RA-01

 

Model GTS-RA-01 ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก ความกว้าง(cm.) เหล็กหนา(mm.) ความยาว(cm.) สูงบ่า(mm.)
GTS-RA-011 ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก 25 3 80 25
GTS-RA-012 ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก 25 4.5 80 25
GTS-RA-013 ตะแกรงขั้นบันไดเหล็ก 25 6 80 25

 

 


 

   

ตะแกรงบันไดเหล็ก

รุ่น Model GTS-RA-02

Model GTS-RA-02 ตะแกรงบันไดเหล็ก ความกว้าง(cm.) เหล็กหนา(mm.) ความยาว(cm.) สูงบ่า(mm.)
GTS-RA-021 ตะแกรงบันไดเหล็ก 25 3 80 30
GTS-RA-022 ตะแกรงบันไดเหล็ก 25 4.5 80 30
GTS-RA-023 ตะแกรงบันไดเหล็ก 25 6 80 30

 

 


 

   

Visitors: 260,718