MW-AA : รั้วตะแกรงเหล็ก

รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วมอเตอร์เวย์

รั้วตะแกรงเหล็กรุ่นชุบกัลวาไนซ์ ช่วยยืดอายุการใช้งานจากการเกิดสนิม

  • ใช้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
  • ใช้กั้นแบ่งทาง
  • ใช้ตามข้างทางมอเตอร์เวย์

 

 

 

 

รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model MW-AA-01

Model MW-AA-01 รั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
MW-AA-011 รั้วตะแกรงเหล็ก 0.9 2.4 100 6
MW-AA-012 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.2 2.4 100 6
MW-AA-013 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.5 2.4 100 7
MW-AA-014 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.75 2.4 100 7
MW-AA-015 รั้วตะแกรงเหล็ก 1.9 2.4 100 7

 

 


 

 

Visitors: 28,475