TE-AA : รั้วชั่วคราว

รั้วชั่วคราว แผงรั้วชั่วคราว

รั้วชั่วคราว ชนิดชุบกัลวาไนซ์ 

  • เหมาะกับงานกั้นพื้นที่ชั่วคราว 
  • แบ่งอาณาเขต
  • แบ่งกั้นพื้นที่
  • แบ่งกั้นพื้นที่ทำงาน / ก่อสร้าง
  • แบ่งเขตสนาม
  • จัดระเบียบพื้นที่

 

 

 

รั้วชั่วคราว ชนิดชุบกัลวาไนซ์

Model TE-AA-01

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-011 รั้วชั่วคราว 1.0 2.5 150x75 5
TE-AA-012 รั้วชั่วคราว 1.2 2.5 150x75 5
TE-AA-013 รั้วชั่วคราว 1.5 2.5 150x75 5
TE-AA-014 รั้วชั่วคราว 1.8 2.5 150x75 5
TE-AA-015 รั้วชั่วคราว 2.0 2.5 150x75 5
TE-AA-016 รั้วชั่วคราว 2.5 2.5 150x75 5

 

 


 

 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 1 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-011 รั้วชั่วคราว 1.0 2.5 150x75 5

 


 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 1.2 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-012 รั้วชั่วคราว 1.2 2.5 150x75 5

 


 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 1.5 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-013 รั้วชั่วคราว 1.5 2.5 150x75 5

 


 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 1.8 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-014 รั้วชั่วคราว 1.8 2.5 150x75 5

 


 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 2.0 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-015 รั้วชั่วคราว 2.0 2.5 150x75 5

 


 

รั้วชั่วคราว

ความสูง 2.5 เมตร

Model TE-AA-01 รั้วชั่วคราว ความสูง(m.) ความยาว(m.) ขนาดช่อง(mm.) ขนาดลวด(mm.)
TE-AA-016 รั้วชั่วคราว 2.5 2.5 150x75 5

 


 

ฐานรั้วชั่วคราว (เติมคอนกรีต)

อุปกรณ์ยึดแผงรั้วชั่วคราว

Visitors: 260,716