AP-TB : รับประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์

รับประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์

Aluminium Profile Structure

     รับประกอบโครงสร้างจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ต่างๆ เช่น โต๊ะทำงานอลูมิเนียมโปรไฟล์ ชั้นวางของอลูมิเนียมโปรไฟล์ และอื่นๆ 

     รับประกอบตามแบบต่างๆ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์กว่า8ปีขึ้นไป งานละเอียด ส่งตรงเวลา รับประกันคุณภาพ

 

 

 

รับประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์

Aluminium Profile Structure

โต๊ะทำงานอลูมิเนียมโปรไฟล์

Model AP-TB-01

Model AP-TB-01 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ กว้าง(cm.) ยาว(m.) สูงโต๊ะ(cm.) สูงรวม(cm.) ขนาดAl
AP-TB-011 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 60 1 80 170 30x30
AP-TB-012 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 80 1 80 170 30x30
AP-TB-013 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 100 1 80 170 30x30

 

 

โต๊ะทำงานอลูมิเนียมโปรไฟล์

Model AP-TB-01

Model AP-TB-01 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ กว้าง(cm.) ยาว(m.) สูงโต๊ะ(cm.) สูงรวม(cm.) ขนาดAl
AP-TB-014 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 60 1.20 80 170 30x30
AP-TB-015 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 80 1.20 80 170 30x30
AP-TB-016 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 100 1.20 80 170 30x30

 

 

โต๊ะทำงานอลูมิเนียมโปรไฟล์

Model AP-TB-01

Model AP-TB-01 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ กว้าง(cm.) ยาว(m.) สูงโต๊ะ(cm.) สูงรวม(cm.) ขนาดAl
AP-TB-017 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 60 1.50 80 170 30x30
AP-TB-018 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 80 1.50 80 170 30x30
AP-TB-019 โต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ 100 1.50 80 170 30x30

 

 

Visitors: 260,716