AP-RL : โครงสร้างโรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์

โครงสร้างโรลเลอร์ระบบลำเลียงอลูมิเนียมโปรไฟล์

Aluminium Profile Roller Structure

     โครงสร้างโรลเลอร์ระบบลำเลียงจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ สั่งผลิตได้ตามโมเดลหรือตามแบบจากผู้ใช้งาน

     รับประกอบตามแบบต่างๆ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์กว่า8ปีขึ้นไป งานละเอียด ส่งตรงเวลา รับประกันคุณภาพ

 

 

โครงสร้างโรลเลอร์ลำเลียงอลูมิเนียมโปรไฟล์

Aluminium Profile Roller Stucture

Model AP-RL-01

Model AP-RL-01 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ กว้าง(cm.) ยาว(m.) สูง(cm.) ขนาดลูกโรลเลอร์Ø pitch(mm.) loads(kg/m2)
AP-RL-011 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์  30 2 50 Dai38xL300 100 800
AP-RL-012 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 40  50  Dai38xL400 100 800
AP-RL-013 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 50  50  Dai38xL400 100  800 
AP-RL-014 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 60  50  Dai38xL400 100  800 
AP-RL-015 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 70  50  Dai38xL400 100  800 
AP-RL-016 โรลเลอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ 80  50  Dai38xL400 100  800 

 

 

Visitors: 260,718