EX : ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงแผ่นเหล็กฉีก

          ตะแกรงเหล็กฉีกนี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเป็นแผ่นเต็มขนาด 4'x8' ได้ หรือเลือกสั่งทำตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำพร้อมแปะแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกทับด้านบนได้เช่นกัน โดยตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำพร้อมติดตะแกรงเหล็กฉีกด้านบนนี้สามารถเลือกสั่งทำสีได้ สีที่ใช้นี้จะเป็นสีฝุ่นพ่นอบให้เนื้อสีติดแน่นไปกับเนื้อเหล็ก หรือสั่งชุบกัลวาไนซ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

เลือกได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ EX-01 , EX-02 , EX-03 , EX-04 , EX-05 , EX-06

 

 

 

 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-01 รุ่นช่องกว้างรู 12.00 mm.

Model EX-01 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-011 ตะแกรงเหล็กฉีก 12.00mm 30.50mm 1.20mm 1.50mm 7.10
EX-012 ตะแกรงเหล็กฉีก 12.00mm 30.50mm 1.60mm 2.00mm 12.50
EX-013 ตะแกรงเหล็กฉีก 12.00mm 30.50mm 2.30mm 3.00mm 26.80

 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-02 รุ่นช่องกว้างรู 22.00 mm.

Model EX-02 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-021 ตะแกรงเหล็กฉีก 22.00mm 50.80mm 1.60mm 2.00mm 6.78
EX-022 ตะแกรงเหล็กฉีก 22.00mm 50.80mm 2.30mm 2.50mm 12.20
EX-023 ตะแกรงเหล็กฉีก 22.00mm 50.80mm 3.20mm 3.50mm 23.80

 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-03 รุ่นช่องกว้างรู 25.00 mm.

Model EX-03 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-031 ตะแกรงเหล็กฉีก 25.00mm 61.00mm 1.60mm 2.50mm 7.46
EX-032 ตะแกรงเหล็กฉีก 25.00mm 61.00mm 2.30mm 3.00mm 12.90
EX-033 ตะแกรงเหล็กฉีก 25.00mm 61.00mm 3.20mm 4.00mm 23.90

 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-04 รุ่นช่องกว้างรู 34.00 mm.

 

Model EX-04 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-041 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 76.20mm 2.30mm 3.00mm 9.48
EX-042 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 76.20mm 3.20mm 4.00mm 17.60
EX-043 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 76.20mm 4.50mm 5.00mm 30.90
EX-044 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 135.40mm 4.50mm 7.00mm 43.10
EX-045 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 135.40mm 6.00mm 7.00mm 57.70
EX-046 ตะแกรงเหล็กฉีก 34.00mm 135.40mm 6.00mm 9.00mm 74.00

 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-05 รุ่นช่องกว้างรู 36.00 mm.

Model EX-05 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-051 ตะแกรงเหล็กฉีก 36.00mm 101.60mm 4.50mm 7.00mm 40.70
EX-052 ตะแกรงเหล็กฉีก 36.00mm 101.60mm 6.00mm 7.00mm 54.40
EX-053 ตะแกรงเหล็กฉีก 36.00mm 101.60mm 6.00mm 9.00mm 70.10

 


 

 

ตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'

Model EX-06 รุ่นช่องกว้างรู 50.00 mm.

Model EX-06 ตะแกรงเหล็กฉีก ช่องกว้างรู(SW) ช่องยาวรู(LW) ความหนา(T) สัน(W) น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg)
EX-061 ตะแกรงเหล็กฉีก 50.00mm 152.40mm 2.30mm 3.50mm 7.52
EX-062 ตะแกรงเหล็กฉีก 50.00mm 152.40mm 3.20mm 4.00mm 11.92
EX-063 ตะแกรงเหล็กฉีก 50.00mm 152.40mm 4.50mm 5.00mm 21.02

 


 

 

Visitors: 260,716