ระบบโรลเลอร์ลำเลียงสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบโรลเลอร์ลำเลียงสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ถ้าพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต หลายคนก็ต้องนึกถึงอาคารหลังใหญ่ ๆ ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การผลิตมากมาย โดยเฉพาะลูกกลิ้งลำเลียงที่คอยลำเลียงสินค้าเข้าสู่การผลิตต่าง ๆ โดยเจ้าอุปกรณ์นี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตมาก โดยเฉพาะในด้านปัจจัยการย่นระยะเวลาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงมักเห็นเจ้าลูกกลิ้งลำเลียงนี้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกือบทุกประเภท

ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller conveyor คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการลำเลียงโดยเฉพาะ เพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโรงงาน ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังขั้นตอนกระบวนการผลิตได้ ตามแนวนอน หรือแนวลาดเอียง ที่ถูกออกแบบตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยในลูกกลิ้งแต่ละลูกจะถูกยึดขนานกันและหมุนอยู่กับที่ เพื่อเป็นการส่งวัสดุที่วางทับอยู่ให้เคลื่อนที่ไปเป็นทอด ๆ ตามแนวหมุนของลูกกลิ้ง

 

ลูกกลิ้งลำเลียงที่วางขายอยู่กันในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ ลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ             ( Power roller conveyor ) และ  ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ ( Unpower roller conveyor ) ซึ่งทั้งสองอย่างจะมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.ลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ

ในลูกกลิ้งประเภทนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ สามารถลำเลียงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและต้องใช้ระยะทางในการขนย้ายแบบระยะไกล ลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับจึงเป็นที่ได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งในระบบกลไกการทำงานนั้นจะมีทั้ง แบบใช้โซ่ขับ แบบใช้สายพานขับ และแบบใช้มอเตอร์ อันเป็นระบบที่มีความทันสมัยมากที่สุด

2.ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ

เป็นลูกกลิ้งลำเลียงที่มีความโดดเด่น ในการไม่พึ่งพาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะในการลำเลียงสินค้านั้นจะอาศัยการพึ่งพา พลังงานศักดิ์หรือแรงดึงดูดของโลกเป็นหัวใจหลัก

โดยลักษณะของลูกกลิ้งลำเลียง จะเป็นแบบการเรียงลงจากด้านบนเอียงลงสู่พื้นที่ต่ำกว่า ขณะที่เมื่อลูกกลิ้งอยู่ในแนวราบจะใช้การอาศัยอุปกรณ์อื่น หรือแรงงานคนในการช่วยเคลื่อนย้ายวัสดุบนลูกกลิ้งลำเลียงนั้น และอีกข้อดีอีกอย่างของลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้ นั่นก็คือการไม่ต้องเปลืองงบประมาณบำรุงหรือซ่อมแซม เหมือนกับลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับมากนัก

 

เกณฑ์การติดตั้งลูกกลิ้ง

ในระยะห่างการติดตั้งลูกกลิ้งบนโครงรับ ควรมีลูกกลิ้งรองรับวัสดุขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ลูก แต่เพื่อให้วัสดุสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น  จึงควรมีการเว้นระยะช่องระหว่างศูนย์กลางลูกกลิ้งไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของความยาวขนาดวัสดุที่จะลำเลียง

อย่างไรก็ตามหากใครที่คิดจะนำระบบโรลเลอร์ลำเลียงสินค้ามาใช้งาน และกำลังกังวลว่าจะเป็นสิ่งที่วุ่นวาย ต่อการติดตั้งหรือดูแล ก็ไม่จำเป็นต้องหนักใจไป เพราะโรลเลอร์ลำเลียงสินค้านั้นไม่ได้มีความซับซ้อนทางด้านกลไกและการทำงาน อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะแท้จริงแล้วมีการประกอบที่ง่ายใช้เวลาไม่นาน  อีกทั้งยังมีราคาไม่แพง มันจึงคุ้มค่ามาก เหมาะจะนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด แม้แต่โรงงานขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตให้สูงมากยิ่งขึ้นVisitors: 260,717