การใช้งานสแตนเลสคอยล์

การใช้งานสแตนเลสคอยล์

            สแตนเลสคอยล์สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องมือแพทย์ การผลิตห้องลิฟต์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหนัก เป็นต้น แต่สแตนเลสคอยล์ก็เหมือนกับงานสแตนเลสสำเร็จรูปทั่วไป กล่าวคือมีการแบ่งเกรดเอาไว้อย่างชัดเจน

 

            เมื่อรูปร่างของคอยล์นั้นไม่ค่อยต่างกัน ทั้งในแง่ขนาดของม้วนและความหนาของแผ่นสแตนเลส ปัจจัยหลักที่ใช้ในการเลือกจึงไปตกอยู่ที่เกรดของสแตนเลส โดยจะเอาไปแปรรูปในลักษณะไหนก็เลือกให้เหมาะกับงานแบบนั้น

Visitors: 260,716