5 แบบเหล็กที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

5 แบบเหล็กที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

            การก่อสร้างประเภทงานคอนกรีตจำเป็นที่จะต้องอาศัย “แบบชั่วคราว” เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการรองรับพร้อมกับขึ้นรูปให้แก่คอนกรีต โดยแบบที่ว่านี้ทำจากวัสดุได้หลากหลายชนิด แต่ชนิดที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางคือ “แบบเหล็ก” ด้วยลักษณะที่สามารถรับปริมาณคอนกรีตได้มาก มีการรั่วไหลน้อย และยังมีสภาพคงทนแข็งแรงมากกว่าวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งพื้นผิวที่จะได้จะมีความเรียบเนียนสูง ทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปและการเชื่อมต่อนั้นง่ายขึ้น

1. แบบนั่งร้าน

            การก่อสร้างบ้านเรือนหรืออาคารต่าง ๆ ที่มีความสูงมากกว่า 1 เมตร แบบนั่งร้านจะเปรียบเสมือนเป็นเก้าอี้ที่ช่วยให้ผู้ก่อสร้างสามารถทำงานได้ระดับเดียวกับส่วนที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ร่างกายและชิ้นงาน โดยแบบเหล็กของนั่งร้านจะมีให้เลือกหลากหลายขนาดและความสูงตามความเหมาะสม

2. แบบถนน

            ถนนที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าถนนที่ราดยางมะตอย ทั้งยังสามารถรองรับน้ำหนักของการบรรทุกได้สูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า แต่การสร้างถนนคอนกรีตนั้นจำเป็นจะต้องใช้แบบถนน เพื่อวางโครงสร้างพื้นที่ของถนนรวมทั้งวางเหล็กภายในก่อนที่จะเทคอนกรีตลงไป

            การใช้แบบเหล็กจะช่วยให้การก่อสร้างถนนแต่ละช่วงมีขนาดและความหนาที่เท่ากัน พื้นผิวถนนจึงมีความราบเรียบเป็นระนาบเดียว ไม่เกิดหลุมหรือช่องว่างระหว่างรอยต่อ

3. แบบคาน

            คานเป็นหนึ่งในโครงสร้างของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ดังนั้นการใช้แบบเหล็กในการทำคานจะช่วยให้ผู้ก่อสร้างได้ขนาดคานตามที่ต้องการ พื้นผิวคานเรียบ ได้มุมฉากที่จะก่ออิฐหรือวางองค์ประกอบเชื่อมต่อกับคานได้ง่าย โดยไม่ต้องเจียรปูนส่วนเกินออกในการปรับผิวให้เรียบ

4. แบบเสากลม

            เสากลมเป็นเสาอาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง เมื่อผู้ก่อสร้างใช้แบบเหล็กสำหรับทำเสากลมมาประกอบกันแล้วเทคอนกรีตลงในแบบ พอปล่อยทิ้งไว้จนปูนแห้ง แกะแบบออก แล้วห่อด้วยพลาสติกเพื่อช่วยลดการคายน้ำของปูน ก็จะได้เสากลมที่มีความแข็งแรงทนทานและสวยงามอย่างยิ่ง

5. แบบเสาตัวแอล

            การสร้างเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อรองรับคานตามแนวนอน จำเป็นต้องใช้แบบเหล็กตัวแอลจำนวน 2 ตัวมาประกบกัน จากนั้นเสริมเหล็กเข้าไปในคอนกรีตด้วย จะได้เสาที่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักหรือทนต่อแรงดึงแรงอัดได้เป็นอย่างดี

            ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือแบบเหล็กที่ผู้ก่อสร้างนิยมใช้งานกันโดยทั่วไป เนื่องจากแบบเหล็กดังกล่าวจะช่วยให้งานก่อสร้างนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว ได้โครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และมีความสวยงามตามที่ต้องการVisitors: 260,716