MT-A : รั้วศรเหล็กแหลม

MT-A : ร้้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-A : รั้วเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูปมีลักษณะ เป็นเหล็กตรงปลายแหลม เพิ่มเหล็กโค้งยื่นออกสำหรับการป้องกันที่แน่นหนาขึ้น เป็นโมเดลพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลวดลายมากนักเน้นการใช้งาน ราคาย่อมเยาว์ แต่กันขโมยได้จริง

โดยเริ่มตั้งแต่โมเดล MT-A-01 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อเลือกสั่งได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากโมเดลที่ระบุไว้ได้

สำหรับสีของรั้วศรเหล็กแหลม MT-A นี้ จะมีให้ลูกค้าเลือกสั่งได้ ระหว่างการพ่นสีต่างๆลงบนรั้วศรเหล็กแหลม หรือจะสั่งชุบกัลวาไนซ์ก็ได้เช่นกัน 

เพราะเราบริการครบวงจร จบในที่เดียว ตั้งแต่ผลิต ส่งมอบ และรับติดตั้งศรเหล็กแหลมด้วย

 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-A-01

โมเดล MT-A-01 รั้วแหลมกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-A-011 รั้วแหลมกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-012 รั้วแหลมกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-013 รั้วแหลมกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-014 รั้วแหลมกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-015 รั้วแหลมกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-016 รั้วแหลมกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-A-02

โมเดล MT-A-02 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-A-021 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-022 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-023 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-024 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-025 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-026 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-A-03

โมเดล MT-A-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-A-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-A-04

โมเดล MT-A-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-A-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-A-05

โมเดล MT-A-05 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-A-051 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-052 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-053 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-054 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-055 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-A-056 รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

*สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

Visitors: 260,716