MT-E : รั้วศรเหล็กแหลม

MT-E : ร้้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป

โมเดล MT-E : รั้วศรเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป เป็นเหล็กตรงตัดปลายแหลม เป็นโมเดลพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการลวดลายมากนักเน้นการใช้งาน * ราคาย่อมเยาว์

โดยเริ่มตั้งแต่โมเดล MT-E-01 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อเลือกสั่งได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ หรือสั่งผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากโมเดลที่ระบุไว้ได้

สำหรับสีของรั้วศรเหล็กแหลม MT-E นี้ จะมีให้ลูกค้าเลือกสั่งได้ ระหว่างการพ่นสีต่างๆลงบนรั้วศรเหล็กแหลม หรือจะสั่งชุบกัลวาไนซ์ก็ได้เช่นกัน 

เพราะเราบริการครบวงจร จบในที่เดียว ตั้งแต่ผลิต ส่งมอบ รวมถึงรับติดตั้งศรเหล็กแหลมด้วย

 

 

Model  MT-E

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-E-01

โมเดล MT-E-01 รั้วแหลมกันขโมย ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-E-011 รั้วแหลมกันขโมย 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-012 รั้วแหลมกันขโมย 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-013 รั้วแหลมกันขโมย 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-014 รั้วแหลมกันขโมย 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-015 รั้วแหลมกันขโมย 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-016 รั้วแหลมกันขโมย 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

  *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-E-02

โมเดล MT-E-02 เหล็กแหลมรั้วบ้าน ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-E-021 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-022 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-023 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-024 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-025 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-026 เหล็กแหลมรั้วบ้าน 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

  *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-E-03

โมเดล MT-E-03 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-E-031 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-032 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-033 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-034 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-035 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-036 รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

 *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

รั้วศรเหล็กสำเร็จรูป รั้วศรเหล็กแหลม

โมเดล MT-E-04

โมเดล MT-E-04 รั้วเหล็กแหลม ความยาว (cm.) ความสูง (cm.) สี
MT-E-041 รั้วเหล็กแหลม 200 30 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-042 รั้วเหล็กแหลม 200 60 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-043 รั้วเหล็กแหลม 200 70 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-044 รั้วเหล็กแหลม 200 80 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-045 รั้วเหล็กแหลม 200 100 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์
MT-E-046 รั้วเหล็กแหลม 200 120 ขาว , ดำ , สีอื่นๆ และชุบกัลวาไนซ์

 

  *สั่งผลิตตามขนาดอื่นๆได้


 

 

Visitors: 260,716