ลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งลำเลียง , ฟรีโรลเลอร์

ใช้กับงานลำเลียงสินค้า สายพานลำเลียงสินค้า เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปในทิศทางต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดแรงยกหรือเคลื่อนย้ายได้ดี นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

จำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง , ฟรีโรลเลอร์ หลายขนาด 

รวมถึงจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียงพร้อมรางคอนเวเยอร์ 

งานคุณภาพติดต่อได้ที่แมททีเรียล 

 

 

ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาด 25 mm.

ความหนา 1.2 mm.

Model FR-01

Model FR-01 ขนาด 25 mm. ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-011 ขนาด 25 mm. 300 320
Model FR-012 ขนาด 25 mm. 400 420
Model FR-013 ขนาด 25 mm. 500 520
Model FR-014 ขนาด 25 mm. 600 620

 

 

ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาด 32 mm.

ความหนา 1.2 mm.

Model FR-02

Model FR-02 ขนาด 32 mm.  ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-021 ขนาด 32 mm. 300 320
Model FR-022 ขนาด 32 mm. 400 420
Model FR-023 ขนาด 32 mm. 500 520
Model FR-024 ขนาด 32 mm. 600 620

 

ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาด 38 mm.

ความหนา 1.2 mm.

Model FR-03

Model FR-03 ขนาด 38 mm. ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-031 ขนาด 38 mm. 300 325
Model FR-032 ขนาด 38 mm. 400 425
Model FR-033 ขนาด 38 mm. 500 525
Model FR-034 ขนาด 38 mm. 600 630
Model FR-035 ขนาด 38 mm.
700 730
Model FR-036 ขนาด 38 mm. 800 830

 

ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาด 50 mm.

ความหนา 1.6 mm.

Model FR-04

Model FR-04 ขนาด 50 mm. ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-041 ขนาด 50 mm. 300 325
Model FR-042 ขนาด 50 mm. 400 425
Model FR-043 ขนาด 50 mm. 500 525
Model FR-044 ขนาด 50 mm. 600 630
Model FR-045 ขนาด 50 mm. 700 730
Model FR-046 ขนาด 50 mm. 800 830

 

ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาด 60 mm.

ความหนา 2 mm.

Model FR-03

Model FR-05 ขนาด 60 mm. ความยาว L1 ความยาว L2
Model FR-051 ขนาด 60 mm. 300 325
Model FR-052 ขนาด 60 mm. 400 425
Model FR-053 ขนาด 60 mm. 500 525
Model FR-054 ขนาด 60 mm. 600 630
Model FR-055 ขนาด 60 mm. 700 730
Model FR-056 ขนาด 60 mm. 800 830

 

Visitors: 260,716