ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียรูปแบบไร้อากาศ เป็นถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองรวมแบบไร้อากาศ ซึ่งภายในตัวถังบำบัดจะมีช่องแบ่งกั้นภายในแยกเป็น 2 ช่อง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียโดยช่องแรกของถังบำบัดจะเป็นช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นตะกอนขนาดเล็กและใหญ่ที่เข้ามาในขั้นตอนแรกออกก่อน จากนั้นน้ำเสียจากช่องแรกจะไหลมาบำบัดต่อยังช่องที่สองเป็นช่องกรองไร้อากาศซึ่งใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยเป็น จุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้อากาศ  จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในน้ำเสียเพื่อให้ได้น้ำที่มีค่ามาตรฐานก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือนำไปใช้ใหม่

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

ราคาถูกกว่าถังแบบเติมอากาศ แต่อาจมีกากตะกอนและกลิ่นได้มากกว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ไม่ต้องดูแลระบบไฟฟ้าให้วุ่นวาย เพราะถังประเภทนี้ไม่ใช้ไฟฟ้า

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)ความสูง (เมตร)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH6000.981.04600
ถังบำบัดน้ำเสียPH8001.081.15800

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)ความสูง (เมตร)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH10001.261.231000
ถังบำบัดน้ำเสียPH12001.261.401200

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)ความสูง (เมตร)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH16001.261.531600
ถังบำบัดน้ำเสียPH20001.351.702000

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)ความสูง (เมตร)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH30001.501.803000
ถังบำบัดน้ำเสียPH40001.802.154000

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)ความสูง (เมตร)ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสียPH50001.702.305000
ถังบำบัดน้ำเสียPH60001.902.206000

 

Visitors: 260,716