ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ แบบแคปซูล

ซึ่งจะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับ ถังบำบัดแบบไม่เติมอากาศ จะแตกต่างกันตรงที่

ถังบำบัดแบบเติมอากาศจะมี ท่อเติมอากาศ เพิ่มขึ้นมา สำหรับให้ลมที่เดินท่อมาจาก

เครื่องเติมอากาศ หรือปั๊มเติมอากาศไหลเข้าไปทำ ปฏิกิริยากับหัวเชื้อจุลินทรีย์

( ประเภท Aerobic Bacteria ) ที่อยู่ในถังบำบัด ทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้ค่า BOD ของน้ำ มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

 ก่อนจะปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำเสียสาธารณะต่อไป

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลบ.ม.)
PH10000-C1.801.906.5010000
PH20000-C1.801.908.5020000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
PH30000-C2.502.606.6030000
PH40000-C2.502.608.6040000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

รุ่นความกว้าง (ม.)ความสูง (ม.)ความยาว (ม.)ปริมาตร (ลิตร)
PH50000-C2.502.901150000


 

Visitors: 260,717