โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูปคือการก่อสร้างโกดังหรือโรงงานในรูปแบบที่มีการผลิตชิ้นส่วนและโครงสร้างเหล็กมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว แล้วนำมาประกอบที่สถานที่ติดตั้ง โดยมีข้อดีในการประหยัดเวลา ลดต้นทุน และใช้งานได้ยืดหยุ่น โกดังสำเร็จรูปมีหลายประเภทตามลักษณะของสินค้า อย่างเช่น โกดังสินค้าทั่วไป โกดังของสด โกดังสำหรับเก็บสินค้าอันตราย และโกดังสำหรับสินค้าพิเศษ

โกดังสำเร็จรูปมีข้อดีอะไรบ้าง

โกดังสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไรบ้าง :

  • โกดังสำเร็จรูปเป็นอาคารที่มีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว แล้วนำมาประกอบที่สถานที่ติดตั้ง ซึ่งมีข้อดีในการประหยัดเวลา ลดต้นทุน และใช้งานได้ยืดหยุ่น
  • โกดังสำเร็จรูปมีหลายประเภท ตามลักษณะของสินค้า ธุรกิจ และการเก็บสินค้า อย่างเช่น โกดังสินค้าทั่วไป โกดังของสด โกดังสำหรับเก็บสินค้าอันตราย หรือโกดังสำหรับสินค้าพิเศษ
  • โกดังสำเร็จรูปมีระบบควบคุมอุณภูมิ ความชื้น และความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ช่วยให้สินค้าคงคุณภาพและความสดได้นานขึ้น
  • โกดังสำเร็จรูปสามารถปรับเปลี่ยน ขยาย หรือเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องรื้อถอนหรือสร้างใหม่
  • โกดังสำเร็จรูปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะจากฝุ่น เสียง และของเสียจากการก่อสร้าง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011           5          3          3   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012           6          3          3   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013           7          4         3.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1             5            3            3    ขาว

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2           5             3            3    ดำ


 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3            5            3            3 ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4            5             3            3  น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5              5             3            3     น้ำตาลเข้ม

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6              5              3            3     เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1              6              3             3    ขาว

 


 โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2              6             3             3   ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3              6             3             3    ดำด้าน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4             6             3            3   น้ำเงิน

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5              6             3             3     น้ำตาลเข้ม

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6              6              3             3    เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1 ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความสูง (เมตร) สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1 7 4 3.5 ขาว

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2              7             4         3.5     ดำ

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3

 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3          7              4             3.5    ดำด้าน

 

 

        โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4             7             4           3.5   น้ำเงิน

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)              สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5              7            4             3.5         น้ำตาลเข้ม

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6     ความกว้าง (เมตร)     ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6              7              4             3.5    เหลือง

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021           7          5          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022           8          5          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023           9          6          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1              7            5        4.5   ขาว

 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2           7         5        4.5    ดำ

 


 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3           7         5        4.5   ดำด้าน

 


 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

 

 

 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4           7         5        4.5   น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5           7         5        4.5    น้ำตาลเข้ม

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-6           7         5        4.5   เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1    ความกว้าง (เมตร)      ความยาว (เมตร)      ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-1             8            5          4.5      ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2
   ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-2             8            5          4.5      ดำ

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-3             8            5           4.5    ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4             8            5          4.5    น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5             8            5          4.5  น้ำตาลเข้ม 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6             8            5          4.5   เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1            9          6         4.5   ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2            9          6         4.5   ดำ

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3           9          6        4.5   ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-4             8            5          4.5    น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-5             8            5          4.5  น้ำตาลเข้ม 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6    ความกว้าง (เมตร)       ความยาว (เมตร)       ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022-6             8            5          4.5   เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-1            9          6         4.5   ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-2            9          6         4.5   ดำ

 


 

 

 โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-3           9          6        4.5   ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-4              9          6        4.5   น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)        สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-5             9           6         4.5 น้ำตาลเข้ม

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6   ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6           9         6        4.5 เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป MW-03

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-03

โกดังสำเร็จรูป Model MW-03   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)                     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-031         10.50           8          5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-032         10.50           8          5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-033         10.50           8          5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 

 

Visitors: 260,718