โกดังสำเร็จรูป Model MW-02

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02โกดังสำเร็จรูป Model MW-02  

โกดังสำเร็จรูป Model MW-02   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)                      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021           7          5          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-022           8          5          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023           9          6          4.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1    ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-1              7            5        4.5   ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-2           7         5        4.5    ดำ

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3   ความกว้าง (เมตร)  ความยาว (เมตร)  ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-3           7         5        4.5   ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-4            7            5          4.5     น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)            สี 
โกดังสำเร็จรูป Model MW-021-5            7            5           4.5        น้ำตาลเข้ม

 

 


 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-023-6            9           6        4.5 เหลือง

 


 

 

 

 

Visitors: 260,716