แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาคืออะไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นวัสดุที่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวก แผ่นกระเบื้องยางมีลักษณะเป็นปุ่มกลมหรือเส้นนูนบนผิว ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยไม้เท้านำทาง แผ่นกระเบื้องยางมีหลายสี แต่สีที่นิยมใช้มากที่สุดคือสีเหลือง เนื่องจากสามารถเห็นได้ชัดเจนในสภาพแสงต่างๆ

วัสดุและลักษณะของแผ่นกระเบื้องยาง

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา มักมีลักษณะเป็นปุ่มกลมหรือเส้นนูนบนผิว ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยไม้เท้านำทาง แผ่นกระเบื้องยางมีหลายสี แต่สีที่นิยมใช้มากที่สุดคือสีเหลือง เนื่องจากสามารถเห็นได้ชัดเจนในสภาพแสงต่างๆ

ขนาดของแผ่นกระเบื้องยาง

ขนาดของแผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย แต่ทั่วไปแล้ว ขนาดที่พบได้บ่อยคือ 300x300 มม. หรือ 30x30 ซม. ความหนาของแผ่นกระเบื้องยาง อาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 1 มม. ถึง 7 มม. 

ข้อดีของแผ่นกระเบื้องยาง

ข้อดีของแผ่นกระเบื้องยางมีดังนี้ :

 • แผ่นกระเบื้องยางมีความนุ่มและทนทานต่อการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี
 • แผ่นกระเบื้องยางมีความต้านทานต่อสารเคมีหลายชนิด เช่น ไฟ กระแสไฟฟ้าสถิตย์ แบคทีเรีย และสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ
 • แผ่นกระเบื้องยางมีความสามารถในการฉนวนเสียงที่ดี ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
 • แผ่นกระเบื้องยางมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อสัมผัสจะมีความนุ่ม และทนทานต่อสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมได้
 • แผ่นกระเบื้องยางมีอายุการใช้งานที่นานถึง 10 -15 ปี ถ้าเราหมั่นดูแลรักษา ใส่ใจในความสะอาดกระเบื้องยาง
 • แผ่นกระเบื้องยางมีลาย สีและสไตล์ที่หลากหลาย สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนลายลักษณ์ได้ง่าย
 • แผ่นกระเบื้องยางทนต่อการแฉะ น้ำ ความชื้น และปลวก ไม่เกิดปัญหาเรื่องของรอยต่อ หรือการบวมของพื้น
 • แผ่นกระเบื้องยางมีน้ำหนักที่เบา สามารถนำไปใช้ซ้ำได้หากยังอยู่ในสภาพที่ดี
 • แผ่นกระเบื้องยางสามารถปูต่อกันเป็นทางเดินระยะยาวได้
 • แผ่นกระเบื้องยางสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้มือช่าง หรือเครื่องมือพิเศษ

 

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาร้าวไปใช้อย่างไร

แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ใช้เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวก แผ่นกระเบื้องยางมีลักษณะเป็นปุ่มกลมหรือเส้นนูนบนผิว ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยไม้เท้านำทาง แผ่นกระเบื้องยางมีหลายสี แต่สีที่นิยมใช้มากที่สุดคือสีเหลือง เนื่องจากสามารถเห็นได้ชัดเจนในสภาพแสงต่างๆ

วิธีการใช้แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา มีดังนี้ :

 • แผ่นกระเบื้องยางที่มีลายจุด มีความหมายว่า ให้หยุด หรือ แจ้งให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีวัตถุหรือพื้นที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลง เช่น เป็นทางม้าลาย หรือ บันได ผู้พิการทางสายตา ควรสัมผัสแผ่นกระเบื้องยางด้วยไม้เท้านำทาง และหยุดเดิน เพื่อระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
 • แผ่นกระเบื้องยางที่มีลายทาง มีความหมายตรงตามสัญลักษณ์ คือ ให้เดินตรงไป ผู้พิการทางสายตา ควรสัมผัสแผ่นกระเบื้องยางด้วยไม้เท้านำทาง และเดินตามทิศทางของเส้นนูน แผ่นกระเบื้องยางที่มีลายทาง มักใช้เป็นทางนำไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องยางที่มีลายจุด
 • แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ควรติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคาร บริเวณหน้าประตูห้องน้ำ บริเวณหน้าประตูลิฟท์ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาด บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบันได ขึ้น-ลง บริเวณพื้นที่ต่างระดับ เป็นต้น
 • แผ่นกระเบื้องยางทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้มือช่าง หรือเครื่องมือพิเศษ แผ่นกระเบื้องยางมีน้ำหนักที่เบา สามารถนำไปใช้ซ้ำได้หากยังอยู่ในสภาพที่ดี

 

 

 

 

Visitors: 260,715