แบบเหล็กก่อสร้าง

แบบเหล็กก่อสร้าง ขนาด 20 x 120 ซม.  ขนาด (ซม)      แผ่นหน้าหนา (มม.)      กรอบหนา (มม.)     กระดูกหนา (มม.)  
   20x120             1.2              2             1.2 

 

 

แบบเหล็กก่อสร้าง ขนาด 30 x 120 ซม.

 

 

 ขนาด (ซม)      แผ่นหน้าหนา (มม.)      กรอบหนา (มม.)     กระดูกหนา (มม.)  
  30x120             1.2              2             1.2 

 

 

แบบเหล็กก่อสร้าง ขนาด 40 x 120 ซม.

 

 

  ขนาด (ซม)      แผ่นหน้าหนา (มม.)      กรอบหนา (มม.)     กระดูกหนา (มม.)  
   40x120             1.2              2             1.2

 

 

แบบเหล็กก่อสร้าง ขนาด 50 x 120 ซม.

 

 

  ขนาด (ซม)      แผ่นหน้าหนา (มม.)      กรอบหนา (มม.)     กระดูกหนา (มม.)  
   50x120             1.2              2             1.2

 

 

 

แบบเหล็กก่อสร้าง ขนาด 60 x 120 ซม.

 

 

  ขนาด (ซม)      แผ่นหน้าหนา (มม.)      กรอบหนา (มม.)     กระดูกหนา (มม.)  
   60x120             1.2              2             1.2

 

 

 

Visitors: 260,716