โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01

โกดังสำเร็จรูป Model MW-01   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)   สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011  5  3    3   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012  6  3    3   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013  7  4    3.5   ขาว,ดำ,ดำด้าน,น้ำเงิน,น้ำตาลเข้ม,เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-1             5            3            3    ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-2           5             3            3    ดำ

 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-3            5            3            3   ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-4            5             3            3  น้ำเงิน

 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)         สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-5              5             3            3     น้ำตาลเข้ม

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-011-6              5              3            3     เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-1              6              3             3    ขาว

 


 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-2              6             3             3   ดำ

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-3              6             3             3    ดำด้าน

 

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-4             6             3            3   น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)          สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-5              6             3             3     น้ำตาลเข้ม

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6


 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-012-6              6              3             3    เหลือง

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1   ความกว้าง (เมตร)   ความยาว (เมตร)   ความสูง (เมตร)    สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-1            7            4           3.5   ขาว

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)     สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-2              7             4         3.5     ดำ

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3


 

 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-3          7              4             3.5    ดำด้าน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)      สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-4             7             4           3.5   น้ำเงิน

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5


 

 


โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5    ความกว้าง (เมตร)    ความยาว (เมตร)    ความสูง (เมตร)              สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-5              7            4             3.5         น้ำตาลเข้ม

 


 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6


 

 

 

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6

โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6     ความกว้าง (เมตร)     ความยาว (เมตร)     ความสูง (เมตร)       สี
โกดังสำเร็จรูป Model MW-013-6              7              4             3.5    เหลือง

 


 

 

Visitors: 260,718