หมวดที่ 2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต


 • เบอร์ฮาย (61).png
  รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (U-Ditch) เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ มีลักษณะเป็นรูปตัว U และมีปากลิ้นรางสำหรับเชื่อมต่อระหว่างกัน ด้านบนขอ...

 • เบอร์ฮาย (62).png
  บ่อพักคอนกรีต บ่อพักคอนกรีต (หรือ Precast Manhole) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามถนนหนทาง เช่น ...

 • เบอร์ฮาย (63).png
  ตอม่อ ตอม่อคือ เสาขนาดสั้น ที่มีความสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดระหว่างฐานรากกับคานพื้นชั้นล่าง สั่งซื้อสินค้า Line : @spg2 Tel : 093-682-2108

 • เบอร์ฮาย (64).png
  เสาไฟคอนกรีต เสาไฟคอนกรีตคือเสาไฟฟ้าที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อน และมีรูปทรงที่สามารถรับแรงได้ดี โดยเสาไฟคอนกรีตจะถูกใช้ในการติดต...

 • เบอร์ฮาย (65).png
  ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตคือท่อที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในงานระบายน้ำ ท่อคอนกรีตสามารถรับแรงดันได้...

 • เบอร์ฮาย (66).png
  แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นพื้นท้องเรียบ (Plank Panel) คือ แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเหมือนกับไม้กระดาน ผลิตขึ้นโดยหล่อให้พื้นท้องเรีย...

 • เบอร์ฮาย (67).png
  แบริเออร์คอนกรีต แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) เป็นสิ่งกีดขวางทางหรือกำแพงที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบริเออร์คอนกรีตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกพื้นที่หรือช่องจราจร โดยมัก...
Visitors: 260,717